Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60545
Название: Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів»
Другие названия: Educational and methodological complex in the discipline: "Psychological correction of post-traumatic stress disorders"
Авторы: Сечейко, Олена Віталіївна
Secheiko, Olena Vitalyivna
Ключевые слова: професійна підготовка
стрес
стресова активність
реабілітація
управління стресом
professional training
stress
stressful activity
rehabilitation
stress management
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Вивчення цієї навчальної дисципліни надає здобувачам можливість набути навички організації професійної допомоги людям, що зазнали негативних наслідків дистресу: визначати і ситематизувати основні техніки впливу на функціональні стани людини; вміти діагностувати наявність кордонних та патологічних психологічних й психосоматичних проявів дистресу, володіти способами їх профілактики і корекції; специфіку процесів саморегуляції та управління цими процесами; механізми управління мотивацією та вольовими ресурсами людини; знати особливості екстренної реабілітаційної допомоги постраждалим в умовах раптового екстремального стресу та специфічні феномени, які притаманні цієї категорії клієнтів застосовувати прийоми збереження власних психологічних кордонів та відновлення фізичного та психологічного ресурсу.
The study of this educational discipline provides the students with the opportunity to acquire the skills of organizing professional assistance to people who have experienced the negative consequences of distress: to determine and systematize the main techniques of influence on the functional states of a person; to be able to diagnose the presence of borderline and pathological psychological and psychosomatic manifestations of distress, to know methods of their prevention and correction; specifics of self-regulation processes and management of these processes; mechanisms of management of human motivation and volitional resources; to know the features of emergency rehabilitation assistance to victims in conditions of sudden extreme stress and specific phenomena that are characteristic of this category of clients to apply methods of preserving one's own psychological boundaries and restoring physical and psychological resources.
Описание: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів»розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.Work program (WP) of the academic discipline"Psychological correction of post-traumatic stress disorders" is developed on the basis of the "Methodical recommendations for the development and design of the work program of the academic discipline of full-time and correspondence forms of education", approved by the rector's order dated 04/29/2021 No. 249/od and relevant regulatory documents.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60545
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри управління людським фактором

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
00 Зміст навчального комплексу.pdfЗміст навчально-методичного комплексу213.14 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
02_МППЕ_РНП.pdfРобоча програма навчальної дисципліни495.29 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
04_ МППЕ _КЛ.pdfКонспект лекцій253.46 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
05_ МППЕ _МР_КРЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання235.74 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
06_ МППЕ _МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу237.27 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
07_ МППЕ_МР_ПР.pdfМетодичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять230.14 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
08_ МППЕ _Т.pdfТести з дисципліни208.96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
09_ МППЕ _МКР.pdfМодульна контрольна робота208.28 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
10_ МППЕ _ККР.pdfПакет комплексних контрольних робіт211.21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
11_ МППЕ _ЗП.pdfПитання до заліку213.67 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.