Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57306
Title: Метафорика Мирослава Дочинця в англійському перекладі його твору «Многії літа, благії літа»
Authors: Васильєв, Кирило Володимирович
Keywords: дипломна робота
художній текст
метафора
переклад метафор
метафора-біблеїзм
персоніфікована метафора
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Васильєв К.В. Метафорика Мирослава Дочинця в англійському перекладі його твору «Многії літа, благії літа». – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 106 с.
Abstract: У європейській філософії нового часу склалося суто негативне ставлення до використання метафор, оскільки твердження, що включали їх, не могли бути оцінені з точки зору їх істинності або хибності. Починаючи з 1960-х років, від трактування метафор як важливого та цікавого, але досить специфічного елемента мови, дослідники переходять до розуміння їх фундаментальності та універсальності. Для нашого дослідження становить інтерес саме метафора, яка функціонує в різних стилях, зокрема, публіцистичному і художньому для порівняння функціонування метафори у кожному із зазначених стилів, розкриття її функцій і способів перекладу на рідну мову. Метафора відіграє велику роль у мові і мовленні, оскільки виконує пояснювальну, номінативну, семантичну, емоційно-оцінну і прагматичну функції. Важливою умовою ефективного перекладу метафори є усвідомлення її лексикосемантичного й експресивно-оцінного наповнення; зокрема, якщо вербалізація концептуальної метафори є контекстуально вдалою, метафорична номінація схильна закріпитися в мові оригіналу й адаптуватися в мові перекладу, становлячи етноспецифічні чи універсальні назви певних соціальних реалій.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Литвар Ольга Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57306
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васильєв.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.