Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57302
Title: Переклад авторських оказіоналізмів художнього твору (на матеріалі англійської та української мов)
Authors: Карпушина, Владислава Валеріївна
Keywords: дипломна робота
художній текст
оказіоналізм
ідіостиль
художній переклад
оказіональна лексика
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Карпушина В.В. Переклад авторських оказіоналізмів художнього твору (на матеріалі англійської та української мов). – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 117 с.
Abstract: Як відомо, мова є живим явищем, яке постійно знаходиться у стадії розвитку та змін, щоденно наповнюючись новими, раніше не існуючими словами. Лексичні одиниці виникають як невід’ємна частина прогресу та еволюції мовлення. Оказіоналізми це один із способів збагачення автором своїх витворів, саме тому вивчення цього явища привертає все більше уваги зі сторони мовознавців. Однак не існує точних критеріїв та класифікацій за якими можливо вірно віднести певне слово до оказіонального. До того ж, визначити межі поширення оказіоналізмів часто буває важко через перехресні риси із неологізмами. Однією із ключових функцій оказіоналізму є неповторне емоційне забарвлення слова, повністю нова форма створює особливий вплив на читача, проте оказіональне слово не є ізольованою мовною одиницею тексту, навпаки, новотвір є складовою частиною тексту і впливає на утворення структури речення. Дослідивши явище оказіоналізмів постає питання, як саме розглядати ці слова – як самостійні мовні одиниці, один із підвидів неологізмів чи незалежний від неологізмів клас новоутворених слів. Ключовими для інтерпретації оказіоналізму є ситуація, контекст, наявність у контексті слів із загальними семантичними елементами, а також схожість словотворчої моделі. Навіть найбільш незвичний оказіоналізм має у мовній системі словотворчу аналогію: кожне оказіональне слово в структурному та семантичному плані нагадує знайомий чи відомий узуальний словотворчий приклад; уся індивідуальна більшість і різноманітність конкретних словотворчих структур за своїм звучанням, побудовою та морфологією ґрунтується на потенційних можливостях та передумовах, закладених у самій мовній системі
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. пед. н., Семигінівська Тетяна Григорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57302
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Карпушина.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.