Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40648
Title: Психологічні особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті
Other Titles: Психологические особенности реализации компетентностного подхода в образовании
Psychological features of implementation of the competence approach in education
Authors: Помиткіна, Любов Віталіївна
Keywords: компетенції
психологічні особливості
уроки психології
компетентнісний підхід
учні
Issue Date: 2015
Publisher: Київський університет імені Б. Грінченка
Citation: Помиткіна Л.В. Психологічні особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті / Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України / редкол.: Огнєв’юк В.О., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. – № 23. – С.99-104
Abstract: У статті поданий теоретичний аналіз проблеми компетентнісного підходу в освіті, розглянуті погляди провідних педагогів і психологів на формування ключових компетенцій майбутнього фахівця. Оскільки, кількість якісно засвоєних знань та вмінь ще не дає гарантії їх адекватного використання й оперування в складних ситуаціях, компетентнісний підхід має включати психологічну складову розвитку необхідних компетенцій учня.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40648
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Помиткіна_Стаття 2.pdf471.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.