Кафедра авіаційної психології : [933] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

АВІАЦІЙНА ТА ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ [78]

Збірник містить матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем авіаційної та екстремальної психології у контексті технологічних досягнень, що відбулася 25-26 травня 2017 року на кафедрі авіаційної психології Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

Logo

Колективна монографія "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства" [43]

Колективна монографія містить результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми індивідуальності – її проявів й розвитку у людини у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах сучасного мережевого суспільства. Привертає увагу різноплановість вивчення цього феномену у напрямах: психологічні засади становлення індивідуальності, індивідуальність у професійній діяльності, індивідуальність у професійно-трудовій підготовці фахівців, індивідуальність в умовах онтогенетичного розвитку, життєвої та політико-економічної кризи, індивідуальність в умовах забезпечення фізичного й психічного здоров’я. Для психологів, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів спеціальності 053 Психологія та широкого загалу науковців.

Наукові публікації студентів кафедри авіаційної психології [96]

Наукові публікації студентів, керівниками наукових робіт яких були викладачі кафедри авіаційної психології

Політ 2018. Тези кафедри авіаційної психології [6]

Тези доповідей XVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

Політ 2020. Тези кафедри авіаційної психології [31]

ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій [99]

Збірник наукових праць. Містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем розвитку особистості у різних соціальних та професійних структурах на різних вікових етапах онтогенезу.