Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58956
Title: Підвищення конкурентоздатності продукції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Other Titles: Improving the competitiveness of products with the existing economic activity
Authors: Устінов, Андрій
Ustinov, Andriy
Keywords: конкурентоздатність продукції
product competitiveness
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
дипломна робота
graduate work
конкурентоспроможність
competitiveness
конкурентоздатність
competitiveness
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Роль конкуренції як на внутрішньому, так і світовому ринках зростає, з одного боку, з іншого – отримання більшої свободи вибору напряму діяльності, вимагають від керівництва підприємств, тої чи іншої галузі, підходити більш виважено до управлінських рішень, які спрямовані на визначення конкурентної позиції підприємства. В промислово розвинутих країнах особлива увага приділяється якісним методам оцінки конкурентної позиції підприємства, що засновані на стратегічному підході. Вони дозволяють провести аналіз конкурентних переваг підприємства, не даючи при цьому чіткого кількісного вираження результатів оцінки, що ускладнює проведення аналізу, хоча дані методи можуть бути корисними при дослідженні певних конкурентних переваг підприємства та розробленні стратегій конкуренції. В нашій країні через недостатню інформацію для оцінки конкурентної позиції підприємства, надається перевага кількісним методам, які дають миттєву оцінку стану підприємства, але не дозволяють враховувати перспективи його розвитку.
In industrially developed lands, special respect is given to the methods of assessing the competitive position of a business, which are based on a strategic approach. They allow to conduct an analysis of the competitive advantages of the enterprise, without giving, in the case of a clear and clear reflection of the results of the assessment, which complicates the analysis, although these methods can be similar in the case of previous competitive advantages of the enterprise and the expansion of the competition strategy. In our country, due to the lack of information to assess the competitive position of the enterprise, we hope to win by using methods to give a mitigation of the enterprise, but do not allow to insure the prospects of its development.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Гуріна Ганна Сергіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58956
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Устінова Андрія_ФТМЛ .pdfдипломна робота921.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.