Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57694
Title: Засоби реалізації категорії ввічливості у сучасному інтернет дискурсі
Authors: Глаголевська, Лілія Денисівна
Keywords: дипломна робота
інтернет-дискурс
категорія ввічливості
категорія неввічливості
стратегії відображення
засоби реалізації
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Глаголевська Л.Д. Засоби реалізації категорії ввічливості у сучасному інтернет дискурсі. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 99 с.
Abstract: Будь-яка форма людської комунікації – це культурно обумовлений процес, всі складники якого знаходяться в тісному зв’язку з культурнонаціональною приналежністю учасників комунікації. При обміні інформацією в процесі комунікації відбувається постійне відтворення смислів, які будуть визначатися культурним та особистим досвідом кожної людини, що ускладнює комунікацію, тому що за однаковими словами в різних культурах можуть стояти різні концепти. Відповідно уявлення комунікантів якщо потрібно виражати ту чи іншу комунікативну категорію можуть відрізнятися в залежності від приналежності учасників спілкування до тої чи іншої національності. Категорія ввічливості є однією з найбільш значущих і одночасно продуктивних галузей дослідження у сфері прагматики та соціолінгвістики. Насамперед слід зазначити, що в останні десятиліття інтерес вчених до даної комунікатної категорії збільшився, у результаті постійно виникають монографії, у яких дуже докладно розглядаються питання ввічливості і неввічливості у різних культурах. Все це можна пояснити, насамперед, збільшенням числа сучасних умов спілкування міжособистісних контактів в сучасних умовах спілкування, а також, прикутою увагою до етики, культури мови та поведінки в різних сферах особистого та суспільного життя в рамках однієї нації, так само як і на міжкультурному рівні. Слід зазначити, що у сучасному світі неможливо успішно комунікувати з представниками іншої культури без багажу знань про її особливості.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Головня Алла Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57694
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Глаголевська.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.