Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57585
Title: Перекладацькі трансформації у відтворенні роману Донни Тартт «Щиголь» українською мовою
Authors: Соловій, Аліна Ігорівна
Keywords: дипломна робота
художній текст
художній переклад
категорія адекватності
категорія еквівалентності
перекладацькі трансформації
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Соловій А.І. Перекладацькі трансформації у відтворенні роману Донни Тартт «Щиголь» українською мовою. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 102 с.
Abstract: Від початку XIX століття український переклад художньої літератури почав активно розвиватись як важлива складова перекладацького мистецтва. Основним завданням вивчення проблематики перекладу повсякчас виступали методи досягнення майстерного відтворення оригіналу мовою перекладу. Згодом, враховуючи численні заборони на вживання української мови, з якими зіштовхувалась українська держава впродовж довгого часу, в українському перекладознавстві додалися нові завдання – дослідити роль українського перекладу як явища націєтворчого. Погляди тогочасних українських перекладачів зосереджувалися на осмисленні художнього перекладу як необхідного фактору літературного збагачення, адже сам процес перекладу художнього твору за своєю природою є творчим. У ході роботи перекладач створює новий продукт творчої діяльності, зберігаючи художньоестетичну функцію мови, передає відповідні художні образи та досягає естетичного впливу на читача. Таким чином, художній переклад має свої особливості не лише в лінгвістичному аспекті, а й у стилістичному. Недаремно французький ученийлінгвіст Ж. Мунен називає художній переклад восьмим чуттям, а перекладознавство в цілому – мистецтвом розуміти і перекладати. Кожний перекладач окреслює поняття художнього перекладу по-різному, спираючись на власний розсуд та обираючи найбільш важливі складові цього процесу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: професор, д. пед. н., Ковтун Олена Віталіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57585
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловій.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.