Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57583
Title: Стилістичні засоби передачі гумору у творі Джерома Клапки Джерома «Троє в човні якщо не рахувати собаки»
Authors: Сідько, Валерія Сергіївна
Keywords: дипломна робота
художній текст
гумор
переклад гумору
комічне
спосіб перекладу
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сідько В.С. Стилістичні засоби передачі гумору у творі Джерома Клапки Джерома «Троє в човні якщо не рахувати собаки». – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 79 с.
Abstract: Комічне в художній літературі сучасні науковці розцінюють через оцінку даного елементу в головній естетичній категорії, що слугує для визначення та оцінки тих соціальних явищ, моралі, звичаїв, діяльності та поведінки людей, в деяких випадках відповідність суперечать об’єктивній закономірності суспільного розвитку, естетичному ідеалу прогресивних суспільних сил, а тому викликають засудження в формі осміяння. Найпоширенішим сучасним різновидом комічного є гумор. Перекладачу, який має справу з перекладом жартів слід враховувати національну специфіку мови оригіналу і одночасно обирати такі еквіваленти або відповідники, які будуть зрозумілими для читача чи слухача мови перекладу. Процес перекладу є вкрай важливим елементом у створенні міжкультурних комунікацій, а тому, якщо перекладач-професіонал прагне уникнути труднощів при перекладанні комічного тексту, то варто замислюватися не тільки про те, щоб передати повністю сюжетність, а й про засоби та прийоми перекладання, для того щоб здійснити більш наближений матеріал до оригіналу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Сітко Алла Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57583
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сідько.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.