Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57307
Title: Мовні засоби вираження гендерних особливостей емоцій (на матеріалі роману Сесілії Ахерн «Where the Rainbows End» та роману Аві “Nothing but the Truth: A Documentary Novel»)
Authors: Зінкевич, Катерина Костянтинівна
Keywords: дипломна робота
гендер
мовні засоби
емоція
емотивність
гендерні стереотипи
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Зінкевич К.К. Мовні засоби вираження гендерних особливостей емоцій (на матеріалі роману Сесілії Ахерн «Where the Rainbows End» та роману Аві “Nothing but the Truth: A Documentary Novel»). – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 107 с.
Abstract: Термін гендер фігурує основним об’єктом дослідження в цілій низці наукових дисциплін, адже він охоплює різні площини нашого життя, як психологічні, соціальні, лінгвістичні тощо. Етимологія англійського слова ‘gender’ бере початок від латинського слова ‘genus’, що означає расу, породу, сім’ю, рід, вид, а також чоловічу чи жіночу стать. Вперше, як термін, гендер використовували у Великобританії на позначення граматичної категорії роду (masculine, feminine, neutral genders) в англійській мові [49, с. 249]. Проте згодом категорія гендеру в англійській мові втратила свою значущість та відмінні маркери. На противагу, в багатьох сучасних мовах ця категорія збереглась, наприклад, характерні закінчення в українській мові, артиклі в німецькій та французькій мовах, і т.д. Після цього, цим терміном стали позначати соціокультурні характеристики статі та взаємовідносини їх представників у суспільстві. Коли поняття гендер (соціокультурна стать) стало автономним від поняття статі (біологічна стать), почався новий етап у осмисленні соціальних процесів, де гендерна специфіка взаємовідносин та культури в цілому стали головним підходом досліджень. Як відповідь до цього, з’явилась гендерна лінгвістика або лінгвістична гендерологія, що є напрямком лінгвістичних досліджень, що мають за мету визначити основні відмінності між жіночими та чоловічими мисленнєвими та мовленнєвими процесами, що відображаються на мовній картині світу
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Головня Алла Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57307
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зінкевич.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.