Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54396
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисцспліни "Медіафілософія" (для студентів 3 курсу)
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Медиафилософия" (для студентов 3 курса)
Educational-methodical complex of the academic discipline "Media philosophy" (for 3rd year students)
Автори: Христокін, Геннадій Володимирович
Христокин, Геннадий Владимирович
Khrystokin, Hennadiy Volodymyrovych
Ключові слова: філософія
медіа
ідеологія
культура
структуралізм
позитивізм
философия
медиа
идеология
позитивизм
структурализм
philosophy
media
ideology
culture
structuralism
positivism
Дата публікації: лют-2022
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Метою викладання навчальної дисципліни "Медіафілософія" є формування у студентів цілісного бачення і розуміння сутності феномену сучасної медіареальності та її філософського осмислення. Завданнями навчальної дисципліни є: прослідкувати значення і генезис поняття медіа; засвоїти понятійно-термінологічний апарат сучасних медіадосліджень; вивчити основні наукові парадигми і методи медіафілософії; розкрити специфіку еволюції медіа та їх вплив на людину.
Целью преподавания учебной дисциплины "Медиафилософия" является формирование у студентов целостного видения и понимания сущности феномена современной медиареальности и его философского осмысления. Задачами учебной дисциплины являются: проследить значение и генезис понятия медиа; усвоить понятийно-терминологический аппарат современных медиаисследований; изучить основные научные парадигмы и методы медиафилософии; раскрыть специфику эволюции медиа и их влияние на человека.
The purpose of teaching the discipline "Media Philosophy" is the formation of students' holistic vision and understanding of the essence of the phenomenon of modern media reality and its philosophical understanding. The objectives of the discipline are: to trace the meaning and genesis of the concept of media; to master the conceptual and terminological apparatus of modern media research; to study the basic scientific paradigms and methods of media philosophy; to reveal the specifics of the evolution of the media and their impact on man.
Опис: Навчальна дисцспліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі журнаістики, реклами і зв'язків з громадськістю. Зміст дисципліни: філософія як методологія наук; сучасність як епоха культурних поворотів; комунікативно-прагматичний поворот; просторово-тілесний поворот; предмет, методи і завдання медіафілософії як науки; поняття медіа: етимологія і сутність; історія медіафілософії.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54396
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістю

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Скан РП_Медіафілософія 3 курс.pdf37.91 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.