Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52813
Title: Лінгвокраїнознавство Сполучених Штатів Америки: методичні рекомендації до самостійної роботи
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Keywords: лінгвокраїнознавство
Сполучені Штати Америки
лингвострановедение
Соединенные Штаты Америки
Linguocountry Studies
the United States of America
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лінгвокраїнознавство Сполучених Штатів Америки: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. О.М. Линтвар. - К.: НАУ, 2021. - 24 с.
Abstract: Самостійна робота студентів спрямована на подальше формування лінгвокультурологічної компетенції, розвиток та розширення світогляду студентів у культурологічному аспекті, збагачення словникового запасу студента, розвиток навичок правильного структурного оформлення усного та писемного мовлення. Теми, що винесені на самостійну роботу, розглядаються на лекціях частково, або взагалі не охоплені, тому до уваги студентів пропонується наступний перелік тем для самостійного опрацювання:
Description: Методичні рекомендації до самостійної роботи містять теми в межах курсу, методичні рекомендації з самостійного опанування навчального матеріалу, методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, вимоги до підготовки презентації з обраної теми, орієнтовну тематику презентацій, питання до тем для самоконтролю, рекомендовану літературу. Укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Сполучених Штатів Америки. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52813
Appears in Collections:Підручники та методичні вказівки кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД, РЕКОМЕНД,_ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО США.pdf234.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.