Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52811
Title: Лінгвокраїнознавство Великої Британії: методичні рекомендації до самостійної роботи
Authors: Линтвар, Ольга Миколаївна
Keywords: лінгвокраїнознавство
Велика Британія
лингвострановедение
Великобритания
Linguocountry Studies
Great Britain
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лінгвокраїнознавство Великої Британії: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. О.М. Линтвар. - К.: НАУ, 2021. - 24 с.
Abstract: Головна мета практичних занять з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Великої Британії» - закріпити і розширити знання, отримані під час лекцій шляхом заохочення студентів до додаткових пошуків і поглибленого вивчення тематичного матеріалу курсу самостійно з наступним обговоренням, включаючи порівняльний аспект, залучаючи критичне мислення.
Description: Методичні рекомендації до самостійної роботи містять теми в межах курсу, методичні рекомендації з самостійного опанування навчального матеріалу, методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, вимоги до підготовки презентації з обраної теми, орієнтовну тематику презентацій, питання до тем для самоконтролю, рекомендовану літературу. Укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Великої Британії. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52811
Appears in Collections:Підручники та методичні вказівки кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД, РЕКОМЕНД_ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ВБ.pdf235.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.