Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50557
Название: Трансформація ринку консалтингових послуг
Другие названия: Transformation of the consulting services market
Авторы: Чернух, Діана Віталіївна
Chernukh, Diana
Ключевые слова: консалтингові послуги
трансформація ринку
модернізація
глобалізація
капіталізація
market transformation
consulting services
globalization
modernization
capitalization
Дата публикации: 8-апр-2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Чернух Д.В. Трансформація ринку консалтингових послуг // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 121-122
Краткий осмотр (реферат): У XXI ст. одну із ключових ролей у розвитку та формуванні сучасної світової економічної системи відіграють процеси індустріалізації національних економічних систем, які характеризуються насамперед зростанням частки третинного сектору у ВВП та сукупній зайнятості робочої сили. Як свідчить світовий досвід, у структурі третинного сектору особливе місце посідає сфера консалтингових послуг. Завершення становлення світової господарської системи і постійний попит на кваліфіковану професійну допомогу в управлінні великими міжнародними компаніями привели до формування у ХХ ст. світового ринку консалтингових послуг, який являє собою систему міжнародних відносин з надання, обміну і впровадження консалтингових послуг, тобто послуг, які надаються незалежними та професійно підготовленими спеціалістами (консультантом або цілою групою) з метою допомоги керівнику організації у діагностиці, аналізі та практичному розв'язанні управлінських і виробничих проблем.
In the XXI century. One of the key roles in the development and formation of the modern world economic system is played by the processes of industrialization of national economic systems, which are characterized primarily by an increase in the share of the tertiary sector in GDP and total employment. According to world experience, in the structure of the tertiary sector a special place is occupied by the field of consulting services. The completion of the world economic system and the constant demand for qualified professional assistance in the management of large international companies led to the formation in the twentieth century. the global market of consulting services, which is a system of international relations for the provision, exchange and implementation of consulting services, ie services provided by independent and professionally trained specialists (consultant or group) to assist the head of the organization in diagnosis, analysis and practical solution management and production problems.
Описание: 1. Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге ХХІ в. / А. Березной. Мировая экономика и междунар. отношения. 2001. № 9. С. 3—18 2. Варгуненко Н. Трансформація ринку консалтингових послуг. 2013. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/04/2.pdf 3.Матиас К. Управленческое консультирование. Индустрия знаний символический капитал или новая мода / К. Матиас. – Х: Гуманитарный Центр, 2008. – 416 с. 4.McKenna C. D. The world's newest profession. Managemnet consulting in twentieth century / C.D. McKenna. — New York : Cambridge University Press, 2006. — 370 p.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50557
Располагается в коллекциях:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Чернух Д.В. - Діана Чернух.pdfТези конференції442.87 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.