Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50557
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧернух, Діана Віталіївна-
dc.contributor.authorChernukh, Diana-
dc.date.accessioned2021-05-18T09:35:03Z-
dc.date.available2021-05-18T09:35:03Z-
dc.date.issued2021-04-08-
dc.identifier.citationЧернух Д.В. Трансформація ринку консалтингових послуг // Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 121-122uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50557-
dc.description1. Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге ХХІ в. / А. Березной. Мировая экономика и междунар. отношения. 2001. № 9. С. 3—18 2. Варгуненко Н. Трансформація ринку консалтингових послуг. 2013. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/04/2.pdf 3.Матиас К. Управленческое консультирование. Индустрия знаний символический капитал или новая мода / К. Матиас. – Х: Гуманитарный Центр, 2008. – 416 с. 4.McKenna C. D. The world's newest profession. Managemnet consulting in twentieth century / C.D. McKenna. — New York : Cambridge University Press, 2006. — 370 p.uk_UA
dc.description.abstractУ XXI ст. одну із ключових ролей у розвитку та формуванні сучасної світової економічної системи відіграють процеси індустріалізації національних економічних систем, які характеризуються насамперед зростанням частки третинного сектору у ВВП та сукупній зайнятості робочої сили. Як свідчить світовий досвід, у структурі третинного сектору особливе місце посідає сфера консалтингових послуг. Завершення становлення світової господарської системи і постійний попит на кваліфіковану професійну допомогу в управлінні великими міжнародними компаніями привели до формування у ХХ ст. світового ринку консалтингових послуг, який являє собою систему міжнародних відносин з надання, обміну і впровадження консалтингових послуг, тобто послуг, які надаються незалежними та професійно підготовленими спеціалістами (консультантом або цілою групою) з метою допомоги керівнику організації у діагностиці, аналізі та практичному розв'язанні управлінських і виробничих проблем.uk_UA
dc.description.abstractIn the XXI century. One of the key roles in the development and formation of the modern world economic system is played by the processes of industrialization of national economic systems, which are characterized primarily by an increase in the share of the tertiary sector in GDP and total employment. According to world experience, in the structure of the tertiary sector a special place is occupied by the field of consulting services. The completion of the world economic system and the constant demand for qualified professional assistance in the management of large international companies led to the formation in the twentieth century. the global market of consulting services, which is a system of international relations for the provision, exchange and implementation of consulting services, ie services provided by independent and professionally trained specialists (consultant or group) to assist the head of the organization in diagnosis, analysis and practical solution management and production problems.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectконсалтингові послугиuk_UA
dc.subjectтрансформація ринкуuk_UA
dc.subjectмодернізаціяuk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectкапіталізаціяuk_UA
dc.subjectmarket transformationuk_UA
dc.subjectconsulting servicesuk_UA
dc.subjectglobalizationuk_UA
dc.subjectmodernizationuk_UA
dc.subjectcapitalizationuk_UA
dc.titleТрансформація ринку консалтингових послугuk_UA
dc.title.alternativeTransformation of the consulting services marketuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.subject.udc338.0uk_UA
Appears in Collections:Політ. Менеджмент та логістика. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чернух Д.В. - Діана Чернух.pdfТези конференції442.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.