Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46977
Title: Закономірності процесу одночасної деструкції харчових відходів та мікробного вилучення хроматів як підґрунтя природоохоронних біотехнологій
Authors: Біда, Ірина Олександрівна
Keywords: хромати
дипломна робота
токсичність
хромрезистентні мікроорганізми
деструкція харчових відходів
біоводень
екобіотехнології
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше досліджено придатність до біовилучення сполук токсичного хрому(VI) хромрезистентним, облігатно-анаеробним штамом Clostridium butyricum GMP1, який здатен ефективно відновлювати сполуки токсичного Cr(VI) до Cr(III) і разом з тим активно брати участь у процесах деструкції харчових відходів.Оптимальними умовами для синтезу 40% водню є pH =6,0 ±5 і Eh= –290 ± 10 мВ, тривалість деструкції субстрату 5-6 діб. Результати роботи можливо використовувати для розробки новітніх біотехнологій очищення хромвмісних стічних вод та біоремедіації грунтів та одночасній деструкції органічних відходів. А також, при викладанні дисциплін:«Нові тенденції в природоохоронних біотехнології», «Екстремофільні мікроорганізми в біотехнології».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи к. с-г. н., с.н.с., доцент кафедри біотехнології Ястремська Л.С.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46977
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2020_162_Біда ІО.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.