Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19110
Title: Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання: аналіз основних підходів
Authors: Хомерікі, Олена Андріївна
Keywords: якість освіти, соціологічна модель, інституціональний підхід.
качество образования, социологическая модель, институцио- нальный подход.
quality of education, sociological model, institutional approach
Issue Date: 29-Aug-2014
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Хомерікі О. А Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання: аналіз основних підходів//Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 64. – С. 189–197
Abstract: У статті розглянуто основні підходи до якості освіти у фокусі соціології. Ро- зуміння соціального контексту феномену якості освіти вимагає концептуалізації цього явища саме з позиції соціологічного моделювання. Побудова ж моделі, що задовольняє параметрам системності й функціональності, потребує всебічного аналізу поліаспект- ності якості освіти, наукової багатовизначеності цього поняття з різних підходів. Тому завданням статті є подолання професійної обмеженості підходів до визначення якості освіти і наявних мотивів соціокультурного характеру (“здатність забезпечити гідне життя”, “реалізуватися в будь-якій справі”). Зазначено, що подібний підхід дає змогу акцентувати увагу на необхідності розрізнення понять “якість освіти”, орієнтованого на соціокультурний характер, і “якість підготовки фахівця”, в якому така орієнтація може міститися тільки в прихованій формі. Визначено, що якість української вищої освіти – питання національної безпеки, оскільки за роки незалежності не зникла тенде- нція знецінення освіти, якість вищої освіти постає, з одного боку, атрибутивною ха- рактеристикою вищої освіти, з іншого – інтегральним продуктом розвитку науки й культури, яка відповідає актуальним потребам розбудови суспільства. Ключові слова: якість освіти, соціологічна модель, інституціональний підхід
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19110
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54.docxСтаття47.82 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools