Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61783
Title: Механізми створення неологізмів військового періоду та їх відтворення у перекладі (на матеріалі україномовних та англомовних онлайн видань)
Authors: Калатура, Катерина Олексіївна
Keywords: дипломна робота
перекладацькі підходи
неологізми
мас-медіа
термінологія
військові неологізми
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Калатура К.О. Механізми створення неологізмів військового періоду та їх відтворення у перекладі (на матеріалі україномовних та англомовних онлайн видань). – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 109 с.
Abstract: Сьогодні вже немає сумніву щодо того, що англомовний лінгвокультурний простір вийшов далеко за межі англомовних країн завдяки впливу англомовних ЗМІ в сучасному світі. Розширення сфери впливу англійської мови свідчить про інтенсивну інтеграцію та глобалізацію англомовної молодіжної преси, що впливає на мовні процеси, рух мовних норм і вживання цієї мови [79, с. 540]. Сучасність характеризується як якісним, так і кількісним зростанням нових відкриттів в різних галузях людської діяльності, що призводить до поповнення лексичних систем мови. Це, в свою чергу, сприяє появі великої кількості нових слів, ідіом, фраз і значень, що вимагає систематизації і дослідження, тобто розвитку самостійної галузі в лексикології – неології. Неологія розглядається як наука про неологізми, тобто нові лексичні одиниці, які характеризуються «конотацією новизни». З цього погляду, нові слова є важливим відзеркаленням мовного розвитку і відображають адаптацію мови до постійно змінюваних умов її функціонування під впливом зовнішніх чинників. В галузі неології підкреслюється, що процес виникнення лексичних новоутворень починається з практики вживання слів, оскільки історично складені, соціально обумовлені, політичні, економічні та культурні умови життя мовного співтовариства, впливають на лексико-номінативну мовну діяльність. З огляду на це, велику кількість номінативних структур подають такі сфери, як економіка, соціальна сфера, наука і техніка, політика, культура. На сучасному етапі розвитку лінгвістики все більше потребує необхідності комплексного дослідження мовних та соціокультурних процесів в їх функціонально-семантичній взаємодії. Цей підхід стає ще більш актуальним через глобалізацію культури, яка включає в себе «прискорення інтеграції націй у світову систему». Під час представлення новин з різних сфер життя, засоби масової комунікації використовують живомовний лексичний матеріал. Вони трансформують цей матеріал і вводять його у суспільне мовлення. Засоби масової комунікації відіграють ключову роль у формуванні мовного стандарту та впливають на формування мовних смаків та мод в слововживанні.
Description: Робота публікується згідно з наказом Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проєкту: доцент, к. філол. н., Головня Алла Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61783
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Калатура.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.