Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59437
Title: Українсько-турецькі міжкультурні комунікації: ретроспектива літературної взаємодії
Other Titles: Ukrainian-Turkish intercultural communications: a retrospective of literary interaction
Authors: Сенчило-Татліліоґлу, Надія
Senchylo-Tatlilioglu, Nadiia
Keywords: міжкультурна комунікація
українсько-турецькі комунікації
українська література
турецька література
intercultural communication
Ukrainian-Turkish communications
Ukrainian literature
Turkish literature
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сенчило-Татліліоґлу Н. Українсько-турецькі міжкультурні комунікації: ретроспектива літературної взаємодії // Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 березня 2023 р. К. : Талком, 2023. — С. 97-99.
Abstract: Вивчення особливостей міжкультурних комунікацій на основі художньої літератури дозволить глибше зрозуміти особливості культурних взаємин між країнами та етносами у різні історичні періоди. Міжкультурні комунікації України і Туреччини зумовлені близьким географічним розташування двох держав, що не могло не позначитися на літературі.
Studying the peculiarities of intercultural communication on the basis of fiction will allow a deeper understanding of the peculiarities of cultural relations between countries and ethnic groups in different historical periods. Intercultural communication between Ukraine and Turkey is determined by the close geographical location of the two states, which could not but affect literature.
Description: 1. Наливайко Д. Літературна імагологія: предмет і стратегії. Теорія літератури й компаративістика : статті, розвідки. Київ: Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2006. С. 91-103. 2. Sençılo N. Ukrayna ve Türk Edebiyatları: Iletşim ve Karşılıklı Etkileşim, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (рр. 591-598), (1) Niğde. 2017.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59437
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сенчило-Татліліоґлу 98-100.pdfтези417.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.