Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59205
Title: Позитивне самоставлення та оптимізм як детермінанти життєстійкості студентів в умовах невизначеності
Other Titles: Positive self-attitude and optimism as determinants of students' resilience in conditions of uncertainty
Authors: Вашека, Тетяна Володимирівна
Лич, Оксана Миколаївна
Vasheka, Tetiana
Lych, Oksana
Keywords: життєстійкість
позитивне самоставлення
оптимізм
студент
умова невизначеності
vitality
positive self-attitude
optimism
student
condition of uncertainty
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Вашека Т.В., Лич О.М. Позитивне самоставлення та оптимізм як детермінанти життєстійкості студентів в умовах невизначеності/ Вашека Тетяна Володимирівна // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, О.П.Хохліної, Л.С. Яковицької. – К. : МВЦ «Медінформ», 2023. – С. 31-36
Abstract: Актуальність проблеми полягає у необхідності дослідження життєстійкості сучасної української молоді, яка опинилась у воєнний час в умовах небезпеки, невизначеності власного майбутнього, через постійні загрози ракетних обстрілів, через загрозу замаскованих нерозірваних гранат на полях, у лісах, у будинках, звільнених ЗСУ від окупантів. Переживання за рідних, знайомих, які знаходяться у зоні бойових дій, прифронтових та окупованих територіях – все це породжує особливі умови життя та навчання студентів під час війни.
The relevance of the problem lies in the need to study the viability of modern Ukrainian youth, who found themselves in wartime conditions of danger, uncertainty of their own future, due to constant threats of rocket attacks, due to the threat of masked unexploded grenades in fields, forests, and houses liberated by the Armed Forces of Ukraine from the occupiers. Suffering for relatives and friends who are in the war zone, frontline and occupied territories - all this creates special conditions for the life and study of students during the war.
Description: 1. Лич О. М. Життєстійкість як показник адаптованості людини похилого віку. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2020. Т.41 – №5. – С. 106-111. 2. Панченко В. О. Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / В.О. Панченко. Київ, 2016. 237 с. 3. Титаренко Т. М., Злобіна О. Н., Лєпіхова Л. А. Як будувати власне майбутнє: жyттєві завдання особистості. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. 512 с. 4. Титаренко Т. М., Ларіна Т. О. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека. Київ: Марич, 2012. 76 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59205
ISBN: 966-409-242-2
Appears in Collections:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вашека Т.В., Лич О.М..pdf542.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.