Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58584
Title: Features of responsibility of future specialists of the socionomic professions as an indicator of their digital competence
Other Titles: Особливості відповідальності майбутніх фахівців соціономічних професій як показник їх цифрової компетентності
Authors: Bondarchuk, Olena
Бондарчук, Олена Іванівна
Balakhtar, Valentyna
Балахтар, Валентина Візіторівна
Gorova, Olena
Горова, Олена
Lytvynenko, Nina
Литвиненко, Ніна
Pinchuk, Nataliia
Пінчук, Наталія
Shmanko, Oleh
Шманько, Олег
Kiv, Arnold
Ків, Арнольд
Oleksiuk, Vasyl
Олексюк, Василь
Keywords: future specialists of socionomic professions
responsibility
information
digital competence
psychological safety
майбутні спеціалісти соціономічних професій
відповідальність
інформація
цифрова компетентність
психологічна безпека
Issue Date: 2022
Publisher: Центральний інститут післядипломної освіти
Citation: Bondarchuk, O. Features of responsibility of future specialists of the socionomic professions as an indicator of their digital competence / О. Bondarchuk, V. Balakhtar, O. Gorova, N. Lytvynenko, N. Pinchuk, О. Shmanko, А. Kiv, V. Oleksiuk // Educational Technology Quarterly. – 2022(1). – pp.35–55.
Abstract: The article dwells on to the study of the responsibility of future specialists of socionomic professions as an important indicator of their digital competence. The role of responsibility as a vital indicator of digital competence of future specialists of socionomic professions was determined, which determines their conscious and responsible activities in the context of obtaining and disseminating information in the digital space, promoting both their own psychological safety alongside psychological safety of other members of the digital community. The results of an empirical study were highlighted, which revealed an insufficient level of both responsibility and cognitive-operational components of digital competence for a significant number of future specialists in socionomic professions. Gender differences in the manifestations of responsibility of future specialists depending on the gender are characterized according to which the female respondents were slightly more responsible for the consequences of dissemination of information than male specialists. The expediency of promoting the development of responsibility of future specialists of socionomic professions as an indicator of their digital competence is stated, which can be provided in a specially organized psychological training
Статтю присвячено дослідженню відповідальності майбутніх фахівців соціономічних професій як важливого показника їх цифрової компетентності. Визначено роль відповідальності як життєво важливого показника цифрової компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій, що визначає їх свідому та відповідальну діяльність у контексті отримання та поширення інформації в цифровому просторі, сприяючи як власній психологічній безпеці, так і психологічній безпеці особистості, інших членів цифрової спільноти. Висвітлено результати емпіричного дослідження, які виявили недостатній рівень як відповідального, так і когнітивно-операційного компонентів цифрової компетентності значної кількості майбутніх фахівців соціономічних професій. Характеризуються гендерні відмінності у проявах відповідальності майбутніх спеціалістів залежно від статі, згідно з якими респондентки були дещо більш відповідальними за наслідки поширення інформації, ніж спеціалісти-чоловіки. Стверджено доцільність сприяння розвитку відповідальності майбутніх фахівців соціономічних професій як показника їх цифрової компетентності, що може бути забезпечено у спеціально організованому психологічному тренінгу.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58584
ISSN: 2831-5332
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O.Bondarchuk, V. Balakhtar.pdfСтаття267.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.