Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57586
Title: Сучасна військово-авіаційна термінолексика у газетному тексті: аспект перекладу
Authors: Тузак, Вікторія Юріївна
Keywords: дипломна робота
газетний текст
термінолексика
військово-авіаційна термінолексика
неологізми
переклад термінів
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тузак В.Ю. Сучасна військово-авіаційна термінолексика у газетному тексті: аспект перекладу. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 122 с.
Abstract: Особливістю другої половини ХХ – початку ХХІ століття став бурхливий розвиток масової комунікації та новітніх інформаційних технологій, які разом із все більшим впливом мережі Інтернет зумовили формування єдиного інформаційного простору, що складається з великої кількості медіапотоків. За нинішніх умов формування інформаційного суспільства вкрай нагальними стають дослідження дискретних (тобто таких, що складаються з декількох частин) одиниць медіапотоку. Узагалі, головною одиницею медіапотоку вважається медіатекст, який включає в себе різноманітні та багаторівневі поняття. Серед них можна виділити газетну статтю, радіопередачу, теленовини, реклами в мережі Інтернет тощо. Як зазначає українська філологиня Е. Г. Шестакова, медіатекст – це досить «складне формально-змістовне явище, якому споконвічно притаманна нелінійна будова та спосіб існування, а також передусім об’ємна, багатошарова, іноді лабіринтоподібна структура, що одночасно поєднує вербальну та аудіовізуальну частини». Інакше кажучи, суть медіатексту полягає в тому, що він не обмежується знаковою системою вербального рівня, а передбачає наявність низки будь-яких знаків. Особлива увага до мови газет є досить зрозумілою та виправданою. Почнемо з того, що газети вважаються найдавнішим засобом масової комунікації. Саме в газетах виникали й набували свого розвитку основні стилістичні прийоми та засоби, притаманні загалом мові масової комунікації
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Єнчева Галина Григорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57586
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тузак.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.