Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57326
Title: Автобіографізм у літературі non-fiction (на матеріалі автобіографій Річарда Фейнмана «Та ви жартуєте, містере Фейнман!» та Мей Маск «Жінка, яка має план»)
Authors: Кривенко, Валентина Миколаївна
Keywords: дипломна робота
автобіографія
література non-fiction
переклад автобіорафізмів
пейоративна лексика
ціннісна домінанта
Issue Date: Oct-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кривенко В.М. Автобіографізм у літературі non-fiction (на матеріалі автобіографій Річарда Фейнмана та Мей Маск). – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 106 с.
Abstract: Автобіографізм – це відображення реальних подій та досвіду автора в своєму творі, також автор може ототожнювати себе з героєм власного твору. Коли ми говоримо про автобіографію, важливо зазначити, що автор і є героєм автобіографічного літературного твору. Автобіограф у своєму творі описує факти та реальні події з життя. Не зважаючи на це, правда все ж таки несе в собі суб'єктивний характер, оскільки події стосуються минулого і під час написання можуть свідомо, чи несвідомо опускатися певні моменти, або записані будуть лише ті події, на котрих зосередив свою увагу автор. У вісімдесятих роках минулого століття зв’язок між спогадом та ідентичністю враз неймовірно актуалізувався. Як літературний жанр спогади займають проміжну позицію між творами художньої літератури і науковими творами з історії. На відміну від щоденників та епістолярію, мемуарам притаманний хронологічний проміжок між часом створення мемуарів та часом змальованих подій(довжина цієї паузи залежить від багатьох обставин: особиста зацікавленість, загальні умови). Спогади як окремий жанр мемуаристики в класичній літературі прикметні великим розривом між описуваними подіями та часом їх фактичного написання.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Струк Ірина Василівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57326
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кривенко.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.