Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57308
Title: Англійські та українські неологізми: творення та функціонування в медіа-дискурсі
Authors: Загородна, Людмила Тарасівна
Keywords: дипломна робота
медійний дискурс
неологізми
категорія оцінності
пейоратив
мейоратив
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Загородна Л.Т. Англійські та українські неологізми: творення та функціонування в медіа-дискурсі. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Філологія", ОПП "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська". – К.: НАУ. – 108 с.
Abstract: Основна лексика кожної мови об’єднує слова, що регулярно використовуються у сфері діяльності людина, слова, які вийшли або виходять з активного вжитку, а також нові слова, нещодавно створені чи запозичені з інших мов. Перетворення слів в архаїзми історизми і поява неологізмів є результатом безперервного розвитку людства. Поява неологізмів у мові безперечно свідчить про зміни у житті людей. Оновлення словникового запасу мови унаслідок динамічного розвитку суспільства називають неологізацією. Неологізація є закономірним процесом і за словами Ф. де Соссюра, не існує жодної мови, яка була б відсторонена від факту появи в ній нових слів. Процес «неологізації» є необхідним, щоб мова відповідала потребам суспільства на кожному етапі свого розвитку як у спілкуванні, так і в розвитку культури народу та закріпленні результатів пізнання дійсності людьми. Неологізми в досліджуваному дискурсі виконують номінативну, експресивну та емоційно-оцінну функції, проте ці функції, крім номінативної, рідко зустрічаються самостійно, і багато неологізмів поєднують у собі більше однієї функції. Крім того, кожному із неологізмів властива меліоративна, пейоративна або нейтральна оцінка.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. філол. н., Шахновська Ірина Ігорівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57308
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загородна.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.