Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57262
Title: Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві ДПМА Бориспіль
Other Titles: Improvement of the personnel management system at the Boryspil DPMA enterprise
Authors: Даніч, Максим Олександрович
Danich, Maxim Oleksandrovich
Keywords: дипломна робота
graduate work
персоналом підприємства
company personnel
інноваційний розвиток
innovative development
вдосконалення кадрового потенціалу
improvement of personnel potential
кадровий потенціалом підприємств
personnel potential of enterprises
оцінка персоналу
personnel assessment
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В даній роботі запропоновані та обґрунтовані заходи впровадження навчання персоналу, які можуть бути використані на практиці різними підприємствами. Результати проведеного дослідження дозволять підприємствам отримати наступні переваги, такі як підвищення результативності діяльності підприємства, збільшення прибутку, підвищення рентабельності персоналу, нарощування обсягів діяльності та утримання здобутих позицій на ринку праці, підвищення життєстійкості підприємства, тощо.
This paper proposes and substantiated measures for the implementation of personnel training, which can be used in practice by various enterprises. The results of the conducted research will allow enterprises to obtain the following benefits, such as increasing the effectiveness of the enterprise, increasing profits, increasing the profitability of personnel, increasing the scope of activities and maintaining the acquired positions in the labor market, increasing the viability of the enterprise, etc.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Остапенко Тетяна Геннадіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57262
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2022_073_Даніч_М.О..pdfдипломна робота7.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.