Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55438
Title: Гендерні особливості прояву лідерства у студентської молоді
Authors: Істратов, Костянтин Миколайович
Keywords: дипломна робота
гендер
гендерні особливості
заклад вищої освіти
лідер
лідерство
мотивація
студентська молодь
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Істратов К. М. Гендерні особливості прояву лідерства у студентської молоді. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 43 с.
Abstract: Проблема впливу залишається однією з найцікавіших у соціальній психології та теорії організаційної поведінки. Вона має тісний взаємозв'язок із поняттям лідерства. Повноправно говорити про прояв лідерства можна у ситуації спроби вплинути на поведінку інших членів групи без використання примусових форм влади. У зв'язку з тим, що гендерний підхід активно впроваджується в багато сфер такої науки, як психологія, дослідження лідерських якостей, а саме їх гендерних особливостей, є предметом серйозного вивчення в сучасній психологічній науці. Вивчення гендерних особливостей прояви лідерства є вивчення стереотипів, гендерної соціалізації, гендерної самоідентифікації та інших гендерних характеристик лідерів. Актуальність вивчення даної проблеми зберігається у зв'язку й з тим, що в суспільстві відбувається процес вирівнювання соціальних прав чоловіків і жінок, а також з явищем, що посилюється, «стирає» традиційно чоловічі і традиційно жіночі ролі. Дані соціальні процеси призводять до змін у свідомості людей традиційних уявлень про лідера та його роль. Цікавість до вивчення гендерної психології лідерства спочатку виник у зарубіжній психології. Серед основних авторів можна відзначити А. Ерхарда, С. Жаклін, Е. Маккобі, С. Берн, Дж. Граєн, А. Феінголд та ін. На даний момент гендерна психологія розвивається і в українській психології. Особлива увага приділяється дослідженню гендерних особливостей лідерства у різних соціальних групах. Вивченню лідерства, зокрема ґендерних особливостей, присвячені роботи таких вітчизняних психологів В. Васильєва, Н. Підбуцька і В. Спіцина, А. Весельська, С. Загурська, В. Ярошенко, Л. Кормич, О. Посуховська, Л. Усанова й М. Нестеренко, Н. Руденко, П. Терзі та ін. Не зважаючи на те, що навіть на національному рівні, українське законодавство містить низку законів, які забезпечують гендерну рівність (стаття 24 Конституції України), а також закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005), за даними опитування з представлення жіночої статі в різних суспільних сферах, яке проводилося соціологічною групою «Рейтинг» у лютому 2020 року, було виявлено, що 40% опитаних вважають, що жінок замало в політиці, 30-35% - недостатньо в правоохоронних органах та науці і попри це, близько третини переконані, що жінок забагато в сферах медицини та освіти (Рейтинг, 2020), наприклад за даними дослідження «Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні», проведеним Програмою розвитку ООН (ПРООН) у співпраці з ГО «Ліга ділових та професійних жінок України», жінки очолюють 98% закладів дошкільної освіти, 87% початкових шкіл, 68% закладів середньої освіти (Національна платформа малого та середнього бізнесу, 2017).
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: кандидат педагогічних наук, доцент Хоменко-Семенова Леся Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55438
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Істратов К.М._2022.pdfдипломна робота1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.