Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54289
Title: Емпатія як показник кібербулінгу серед здобувачів вищої освіти
Authors: Гордієнко, Катерина Олександрівна
Keywords: емпатія
кібербулінг
здобувачі вищої освіти
юнацький вік
Issue Date: 8-Oct-2021
Publisher: International Science Group
Citation: Гордієнко К.О. Емпатія як показник кібербулінгу серед здобувачів вищої освіти / К.О. Гордієнко // Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, England. 2021. – С. 389-391.
Abstract: Віртуальна реальність, ефект присутності, опосередкована активність через гаджет та постійна залученість у процес спілкування дають необмежені можливості створювати й приміряти на себе, власне реальне «Я» різноманітні соціальні ролі для отримання нових відчуттів, емоцій і програвання конструктивних та деструктивних моделей поведінки. Кібербулінг ми розглядаємо як таку деструктивну модель поведінки, що систематично використовується агресором для цькування жертви через соціальні мережі. Для ґрунтовного дослідження явища, необхідно визначити його особливості активного прояву серед студентів та показники діагностики феномену.
Description: 1. Баранов А.А., Рожина С.В. Психологический анализ причин подросткового кибербуллинга. Вестник Удмуртского университета. 2015. Т. 25, №1. С. 37–41. URL: https://journals.udsu.ru/philosophy-psychology pedagogy/article/view/2811 2. Гордієнко К.О. Діджиталізація психологічного насильства студентської молоді. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень : матеріали XIІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-16 квіт. 2021 р. Київ, 2021. с. 182-187. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49819 3. Гордієнко К.О. Результати вивчення самоактуалізації студентів у інтимо-сімейній сфері життєдіяльності. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доп. ХІХ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Київ, 1-5 квіт. 2019 р.). Київ, 2019. Т.1. С. 111-112. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54095 4. Пономарева М.А. Эмпатия как профессионально важное качество сотрудников правоохранительных органов. Современные проблемы прикладной юридической психологии : материалы I междунар. науч.-практ. интернет-конф. (г. Минск, 23 нояб. 2017 г.). Минск, 2017. С. 132-136. 5. Солдатова Г.У., Ярмина А.Н. Кибербуллинг: особенности, ролевая структура, детско-родительские отношения и стратегии совладания. Национальный психологический журнал «Психология виртуальной реальности». 2019. 3 (35). С. 17–31. DOI: 10.11621/npj.2019.0303 6. Olweus D. Bullying at school: What We Know and what we can do. Oxford: Blackwell Publishing, 1993. 152 p. 7. Pomytkin Е.О., Pomytkina Л.В., Ivanova О.В. Electronic Resources for Studying the Emotional States of New Ukrainian School Teachers during the Covid-19 Pandemic. Information Technologies and Learning Tools. 2020. 80(6). P.267–280. DOI: 10.33407/itlt.v80i6.4179 8. Sari S.V. Was it just joke? Cyberbullying perpetrations and their styles of humor. Computers in Human Behavior. 2016. 54(4). P. 555–559. DOI: 10.1016/j. chb.2015.08.053 9. Steffgen G., König A., Pfetsch J., Melzer A. Are cyberbullies less empathic? Adolescents' cyberbullying behavior and empathic responsiveness. Cyberpsychology Behaviour Society Network. 2011. Vol. 14, № 11. P.643-648. DOI: 10.1089/cyber.2010.0445
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54289
ISBN: 978-1-63972-063-7
DOI: 10.46299/ISG.2021.II.III
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гордієнко К..pdf264.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.