Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52279
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Маркетинг зелених інвестицій»
Інші назви: Educational and methodical complex on the subject "Marketing of green investments"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Маркетинг зеленых инвестиций»
Автори: Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Knyazeva, Tatiana Vyacheslavovna
Князева, Татьяна Вячеславовна
Ключові слова: робоча програма
маркетинг
PHD
маркетинг зелених інвестицій
green investment marketing
зелені інвестиції
зеленые инвестиции
маркетинг зеленых инвестиций
doctor of philosophy
Дата публікації: 16-лют-2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками ефективного управління маркетингом зелених інвестицій як основи конкурентоспроможності у сучасних умовах господарювання. Завдання вивчення дисципліни: надання здобувачам вищої освіти знань щодо правильного підходу до розуміння теоретичних і методологічних основ маркетингу зелених інвестицій; засвоєння особливостей діяльності макро- і мікросередовшца маркетингу зелених інвестицій; оволодіння знаннями щодо сегментації екологічного ринку і вибору цільових еко-сегментів; засвоєння методів та процедур з розробки комплексу маркетингових заходів в межах товарної, цінової, комунікаційної політик; оволодіння інструментами стратегічного планування, впровадження і контролю програм маркетингу зелених інвестицій.
Целью дисциплины является формирование у соискателей высшего образования системы теоретических знаний, овладение современным методическим инструментарием, практическими навыками эффективного управления маркетингом зеленых инвестиций как основы конкурентоспособности в современных условиях хозяйствования. Задача изучения дисциплины: предоставление соискателям высшего образования знаний о правильном подходе к пониманию теоретических и методологических основ маркетинга зеленых инвестиций; усвоения особенностей деятельности макро- и микросередовшца маркетинга зеленых инвестиций; овладение знаниями по сегментации экологического рынка и выбора целевых эко-сегментов; усвоения методов и процедур по разработке комплекса маркетинговых мероприятий в рамках товарной, ценовой, коммуникационной политики; овладение инструментами стратегического планирования, внедрения и контроля программ маркетинга зеленых инвестиций.
The purpose of the discipline is to form a system of theoretical knowledge in students of higher education, mastering modern methodological tools, practical skills of effective marketing management of green investments as a basis for competitiveness in modern business conditions. Tasks of studying the discipline: providing higher education students with knowledge on the correct approach to understanding the theoretical and methodological foundations of green investment marketing; mastering the features of the macro- and micro-environment of green investment marketing; mastering knowledge of environmental market segmentation and selection of target eco-segments; mastering methods and procedures for developing a set of marketing activities within the product, pricing, communication policies; mastering the tools of strategic planning, implementation and control of green investment marketing programs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52279
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри маркетингу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
rnp-marketing-zelenih-ІnvestitsІj-2020.pdfробоча програма519.35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.