Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51074
Title: Технології розподіленого реєстру в управлінні транспортними потоками
Authors: Швець, Аліна Валентинівна
Keywords: технологія
блокчейн
ланцюг
управління
Issue Date: 8-Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Швець А.В. Технології розподіленого реєстру в управлінні транспортними потоками // Політ. Сучасні проблеми науки : тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених . – Національний авіаційний університет. – Київ, 2021. - С. 209 - 210
Abstract: Надмірне завантаження та велика кількість транспорту стає досить помітною проблемою транспортних систем та призводить до додаткових витрат часу та коштів, а також завантаженості інфраструктури, простою транспортних засобів та незадоволення споживачів. Це вимагає нових підходів до управління транспортними потоками для їх ефективного функціонування. На сьогодні одними з важливих і перспективних областей розвитку інформаційних та комунікаційних технологій є технології на базі блокчейн. Blockchain – багатофункціональна та багаторівнева децентралізована база даних, яка містить інформацію про проведення трансакційних операцій, перевірених та схвалених усіма учасниками захищеної комп′ютерної системи та, яка складається з алгоритмів, що об′єднують упорядковану інформацію блоків даних в одну систему. Також блокчейн-технології ще називають технологіями розподіленого реєстру (distributed ledger technology – DLT). DLT – це технологічний протокол, що дозволяє здійснювати обмін даними безпосередньо між різними договірними сторонами всередині мережі без необхідності в посередниках та, який має такі переваги.
Description: 1. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики / под. общ. ред. Свон М. Москва. 2017, 234 с. 2. Доповідь Всесвітнього економічного форуму. The global risks report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf. 3. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018. 4. Технология Blockchain в логистике | Logist.FM. URL: https://logist.fm › publications › tehnologiya-blockchain-v-logistike.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51074
Appears in Collections:Політ. Організація перевезень і управління на транспорт. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швець А.В..pdfThesis561.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.