Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49750
Title: Модель навчального заняття з елементами інтерактивних технологій
Other Titles: Model of training session with elements of interactive technologies
Authors: Стовпник, Наталія Миколаївна
Stovpnik, Natalia
Андріяшик, Оксана Романівна
Andriyashik, Oksana
Філатова, Тетяна Георгіївна
Filatova, Tatiana
Keywords: інтерактив
interactive
метод
method
викладач
teacher
вища школа
high school
пізнавальна діяльність
cognitive activity
діяльність
activity
дидактичний процес
didactac process
Issue Date: 2020
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Citation: Стовпник Н. М. Модель навчального заняття з елементами інтерактивних технологій / О. Р. Андріяшик, Н. М. Стовпник, Т. Г. Філатова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. – С. 244 –248
Abstract: У статті розповідається, що перед системою вищої освіти в цілому та викладачами зокрема постає потреба якісних змін у підготовці спеціалістів та виникає необхідність упроваджувати в навчальний процес такі форми, прийоми, методи і засоби навчання, які максимально інтенсифікують навчальний процес та сформують активну, творчу, свідому особистість. Тому метою статті є розгляд поширених нині інтерактивних методів навчання як форм організації пізнавальної діяльності у вищій школі. Особливу увагу приділено процесові активiзaцiї нaвчaння.
The article says that before system as a whole and teachers in particular are faced with the need for qualitative changes in the training of specialists and there is a need to introduce into the educational process such forms, techniques, methods and means of teaching that maximize the educational process and form an active, creative, conscious personality. Therefore, the purpose of the article is to consider the current interactive teaching methods as a form of organization of cognitive activity in higher education. Particular attention was paid to the process of learning activation.
Description: інтерактивні методи
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49750
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Дрогобич 2020.pdf244.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.