Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47275
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Методологія прикладних досліджень"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Applied Research Methodology"
Authors: Струк, Ірина Василівна
Keywords: філологія
дослідження
методи дослідження
наука
philology
research
research methods
science
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: This course is an introduction to applied research methods for conducting Master's Thesis. It covers general qualitative and quantitative frameworks for data collection, analysis, verification, and data presentation. The course focuses on classic research traditions. In addition, it provides methodological frameworks for translation techniques analysis.
Дана навчальна дисципліна є підсумковою у циклі професійної підготовки філолога, вона знайомить студентів із останніми тенденціями у царині лінгвістичного пошуку. Метою викладання дисципліни є формування здатності самостійно організовувати та проводити науково-пізнавальну діяльність в певному тематичному контексті із використанням методологічних засобів дослідження проблем перекладу.
Данная учебная дисциплина является итоговой в цикле профессиональной подготовки лингвиста, она знакомит студентов с современными приоритетами лингвистических исследований. Целью преподавания дисциплины является формирование способности самостоятельно организовывать и проводить научно-познавательную деятельность в определенном тематическом контексте с использованием методологических средств исследования проблем перевода.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить: робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, рекомендації для студентів заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи, екзаменаційного білету
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47275
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
035 РП Методологія прикладних досліджень 2020.rtf.pdfРобоча програма213.06 kBAdobe PDFView/Open
Зразок екзаменаційного білету.pdfЗразок екзаменаційного білету199.79 kBAdobe PDFView/Open
Зразок МКР.pdfЗразок модульної роботи459.74 kBAdobe PDFView/Open
Зразок поточного тесту.pdfЗразок поточного тесту452.81 kBAdobe PDFView/Open
КР для студентів заочної форми навчання.pdfКонтрольна робота для студентів заочної форми навчання278.81 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації для самостійної роботи студентів.pdfРекомендації для самостійної роботи424.2 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації для студентів заочної форми навчання.pdfРекомендації для студентів заочної форми навчання340.37 kBAdobe PDFView/Open
Тема 1. Основні засади академічного письма. .pdfЛекційний матеріал83.49 kBAdobe PDFView/Open
Тема 2. Академічна доброчесність.pdfЛекційний матеріал128.27 kBAdobe PDFView/Open
Тема 3. Робота з джерелами інформації при підготовці перекладознавчого дослідження. Боротьба із плагіатом..pdfЛекційний матеріал346.22 kBAdobe PDFView/Open
Тема 4. Методика підготовки та оформлення публікацій..pdfЛекційний матеріал1.18 MBAdobe PDFView/Open
Тема 5. Мова і стиль академічного тексту.pdfЛекційний матеріал2.07 MBAdobe PDFView/Open
Тема 6. Підготовка до написання наукової роботи.pdfЛекційний матеріал1.75 MBAdobe PDFView/Open
Тема 7. Вимоги до змісту і структури.pdfЛекційний матеріал4.22 MBAdobe PDFView/Open
Тема 8. Основні та часткові методи лінгвістичного дослідження .pdfЛекційний матеріал1.62 MBAdobe PDFView/Open
Тема 9. Типові помилки при написанні й оформленні науково-дослідної роботи..pdfЛекційний матеріал4.22 MBAdobe PDFView/Open
Тема 10. Презентація результатів дослідження.pdfЛекційний матеріал7.35 MBAdobe PDFView/Open
Тема 11. Особливості публічного виступу.pdfЛекційний матеріал917.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.