Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47041
Title: Ергономіка кольорової візуалізації дисплеїв на літаку
Authors: Блакита, Вадим Олександрович
Keywords: ергономіка
візуалізація
індикація
сигналізація
дисплей
багатофункціональний індикатор
дипломна робота
Issue Date: 24-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В дипломні роботі представлені проблеми відображення інформації на ЕІ, можна виділити два основні типи індикаторів за принципом пред'явлення інформації. Перший тип - спроба сформувати картинний вид навколишнього простору, на якому кількісна інформація представлена мінімально. Другий тип індикаторів пред'являє інформацію в символічній формі у вигляді шкал і індексів. При порівнянні двох способів представлення пілотажних параметрів: на рухомі і нерухомі вертикальні шкали. Виявилося, що використовування рухомих шкал в більшій мірі змінює структуру дій пілота і погіршує якість пілотування. Представлення інформації на круглих і напівкруглих шкалах в порівнянні з вертикальними шкалами і абстрактною символікою, забезпечує вищу ефективність і надійність дій пілота. Встановлено, що в процесі пілотування ПС пілот, дивлячись на прилад, не прочитує його свідчення як абсолютно нові, а звіряє поточні свідчення з очікуваним результатом. Пілот шукає не невідому подію, а лише підтверджує наявність передбаченого, тобто він чекає побачити стрілку приладу у визначеному місці шкали. Враховуючи той фактор, що використання рідкокристалічних дисплеїв на літаках має ряд функціональних недоліків то в роботі було запропоновано AMOLED дисплей, який має ряд переваг над існуючими прототипами.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи: доцент кафедри авіоніки Лужбін Віктор Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47041
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіоніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2020_173_БлакитаВО.pdfДиплом з пояснювальною запискою1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.