Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46976
Title: Роль імунологічних, інфекційних і генетичних факторів у розвитку чоловічого безпліддя
Authors: Нечипорук, Ганна Олександрівна
Keywords: чоловіче безпліддя
дипломна робота
імунологічні фактори
інфекційні фактори
генетичні фактори
електронно-мікроскопічне дослідження
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Антиспермальні антитіла, які виявляються в крові або рідинах репродуктивного тракту, виступають одним з імунологічних факторів безпліддя. Для вирішення імунологічного безпліддя можна запропонувати такі етапи: десенсибілізувальна терапія (антиалергійні препарати: для посилення імуносупресії використовують глюкокортикоїди), імуномодулятори (препарати замісної та імуномоделювальної терапії: препарати тилорону, глутаксиму, імуноглобулінів). 3. Приблизно у 30% пацієнтів з хромосомними абераціями серед клінічних проявів відзначаються аномалії статевої системи, що призводять до порушення репродуктивної функції. До найбільш поширених аномалій статевих хромосом відносяться структурні порушення (структурні перебудови Y—хромосоми, такі як транслокації, делеції, дуплікації, інверсії), а також чисельні порушення каріотипу, такі як синдром Кляйнфельтера (каріотип 47XXY), дисомія (каріотип 47 XYY) або синдром Y—полісоміі.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник дипломної роботи д.б.н., професор кафедри біотехнології Гаркава К.Г.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46976
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ _2020_162_ Нечипорчук Г.О..pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.