Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46959
Title: Розробка та дослідження системи керування передкрилками середньомагістрального літака зі злітною масою 35-40 тонн
Authors: Худик, Тарас Ігорович
Keywords: дипломна робота
літак
передкрилки
гідравлічна система
передача гвинт-гайка
Issue Date: 21-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Система керування лiтальним апаратом являється однією з найважливіших функціональних систем, яка багато в чому визначає експлуатаційні можливості літального апарату і безпеку його польоту. Система є складним комплексом електронних, електричних, гідравлічних і механічних пристроїв, які в сукупності забезпечують ручне управління літальним апаратом з необхідними характеристиками стійкості і керованості, стабілізацію встановлених пілотом режимів польоту, автоматичне керування літальним апаратом на всіх режимах польоту від зльоту до посадки. Проектування систем управління є невід'ємною складовою частиною процесу проектування літального апарату в цілому, оскільки характеристики системи управління визначають вигляд літального апарату. При проектуванні систем управління в першу чергу визначають її функціональний зміст, на підставі якого формується структура системи і її вихідні характеристики з урахуванням масових, габаритних, енергетичних і експлуатаційних обмежень, вимог безпеки польотів. Особливістю проектування систем керування літальним апаратом є те, що крім досягнення високих технічних показників, таких як швидкість, точність, надійність, і т.д., повинні враховуватися характеристики пілота, як важливого елемента в контурі управління та інші енергетичні показники (психофізичні навантаження, ступінь навантаження пілота завданнями управління, ймовірність помилкових дій пілота і екіпажу).
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: доцент, с.н.с. Бадах Валерій Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46959
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри гідрогазових систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134_ЛВ_2020_ХудикТІ.pdf5.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.