Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46957
Title: Розробка та дослідження системи керування закрилками середньомагістрального пасажирського літака зі злітною масою 40 тонн
Authors: Столяренко, Дмитро Олександрович
Keywords: дипломна робота
блок керування та контролю закрилками
система керування закрилками
карданний вал
система керування загальнолітаковим обладнанням
закрилки
Issue Date: 21-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена розгляду принципів побудови системи керування закрилками сучасних середньомагістральних пасажирських літаків. Розглянуті можливі варіанти конфігурації даної системи. Викладено фундаментальні положення про систему керування закрилками і літаком вцілому. Обрано літак прототип для проектування системи керування закрилками. Для цього розглянуто чотири варіанти літаків, порівняна конструкція їх систем керування закрилками, виявлені переваги системи літака Ан-148 відносно інших прототипів. Наведена інформація про розробку літака-прототипу, відомості про особливості його конструкції. Описано склад системи керування закрилками, її конструкція, робота у штатних і нештатних ситуаціях. Наведені вимоги, що висуваються нормативними документами до різних аспектів роботи системи керування закрилками. Показано можливості уведення новітніх рішень у склад системи керування закрилками, що проектується, з метою покращення її експлуатаційних характеристик, характеристик живучості, зменшення вірогідності відмов, маси. Описані конструктивні рішення, що наводяться у статтях сучасних науковців, проаналізована можливість введення змін у конструкцію системи керування закрилками. Обґрунтована необхідність залишення конструктивної схеми системи, як вона є, вводячи зміни у конструкцію трансмісійних валів зі зміною їх матеріалу, а також зміну матеріалу для вилок та хрестовин карданів. Проведено міцнісний розрахунок за допомогою системи автоматичного проектування SolidWorks, що показує відповідність спроектованих валів вимогам міцності, а також зменшення маси конструкції. Викладені теоретичні аспекти підбору матеріалу, а також запропонована сучасна технологія виготовлення валів з композитного матеріалу.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Бутько Володимир Степанович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46957
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри гідрогазових систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134_ЛВ_2020_СтоляренкоДО.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.