Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46944
Title: Розробка та дослідження системи керування по тангажу транспортного літака зі злітною масою 350-400 тонн
Authors: Жулай, Анастасія Василівна
Keywords: дипломна робота
гідравлічна система
динамічні характеристики
дросельне регулювання
літак
проектування
розробка
рульовий привод
система керування
структура
Issue Date: 21-Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В процесі еволюції літака і його систем відбувалося вдосконалення вимог до систем керування. Розширення області режимів польоту літака (за швидкістю, висотою, кутами атаки і т.п.) освоєння пілотування в нових умовах (наприклад, польоти в складних метеоумовах, на малих висотах), застосування нових компоновок літаків, конфігурація яких обирається з урахуванням структури системи керування – все це вимагає від розробників систем керування пошуку ефективних заходів щодо забезпечення високої надійності керування і безпеки польоту літака. Як показує практика, резервування стало найбільш ефективним заходом підвищення надійності керування і безпеки польоту при відмовах у функціонально значимих систем літака. Резервування дозволяє зберегти працездатність системи керування при певному числі і видах відмов. Однак з огляду на те, що кожен вид відмови (гідравлічний, механічний, електричний) певним чином впливає на працездатність системи, для його компенсації та ізоляції потрібне застосування відповідних конструктивних заходів. Розвиток систем керування сучасних ПС нерозривно пов’язаний з розвитком і вдосконаленням авіаційного рульового приводу. Рульовий привод використовують в якості виконавчого механізму у системі керування – отже він має суттєвий вплив на основні характеристики літального апарату, такі як безпека польоту, маневреність, паливна ефективність. Основне застосування в приводах рульових поверхонь сучасних літаків знайшли гідравлічні слідкуючі приводи. Застосування гідравлічних слідкуючих приводів дозволило знизити фізичне навантаження на пілота і подолати неприпустимі з точки зору керованості літака зміни зусиль на важелях керування від аеродинамічних сил на кермі при переході літака на надзвукові швидкості польоту. Сучасний гідравлічний рульовий привод СК літаків є одним з основних її пристроїв і визначає структуру всієї системи, її органів керування та компонування на ЛА.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Тарасенко Тарас Валерійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46944
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри гідрогазових систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
134_ЛВ_2020_ЖулайАВ.pdf5.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.