Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45610
Назва: Переклад умовних речень класичного та сучасного романів: порівняльний аспект
Інші назви: Translation of conditional sentences in classical and modern novels: comparative aspect
Автори: Плетенецька, Юлія Миколаївна
Линтвар, Ольга Миколаївна
Pletenetska, Yuliia
Lyntvar, Olga
Ключові слова: умовні речення
переклад
сучасний роман
класичний роман
конектори умовності
conditional sentences
translation
modern novel
conditional sentences
translation
modern novel
classical novel
conditionality conjunctions
Дата публікації: 2019
Видавництво: Міжнародний гуманітарний університет
Бібліографічний опис: Плетенецька Ю.М. Переклад умовних речень класичного та сучасного романів: порівняльний аспект / Ю.М. Плетенецька, О.М. Линтвар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 43. – Т. 5. С. 115–117.
Серія/номер: Філологія;
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню умовних речень класичного та сучасного англійського романів та визначенню особливостей перекладу та труднощів, які постають перед перекладачами під час відтворення англійських умовних речень українською мовою. Насамперед під час перекладу англійських умовних речень українською мовою перекладач повинен усвідомити, що він має справу саме з умовною конструкцією, а не з іншими складними чи навіть простими за своєю структурою реченнями, оскільки умовне речення не завжди вводиться у повідомлення за допомогою сполучника if, який подеколи взагалі опускається. Детальне заглиблення в оригінал дозволяє відчути семантичні відтінки умовності окремих речень, позаяк саме правильне розуміння матеріалу є визначальним кроком на шляху до адекватного перекладу. Подібне граматичне оформлення англійських та українських умовних конструкцій нульового типу та І типу значно полегшує процес перекладу. Уваги заслуговує переклад умовних речень ІІ і ІІІ типу, які представляють нереальну умову, а також речень змішаного типу. Такі умовні конструкції можуть організовуватися за двома моделями: нереальна умова в минулому та її можливий теперішній наслідок або нереальна теперішня умова та її імовірний наслідок у минулому. Правильне розуміння моделі умовного речення змішаного типу дозволить перекладачеві правильно розпізнати семантику повідомлення та адекватно її відтворити в перекладі. Однією з особливостей перекладу англійських умовних речень українською мовою є засоби безпосереднього відтворення категорії умовності. Для англійських умовних речень не є обов’язковою наявність сполучників чи конекторів умовності. На противагу їм українські умовні речення майже завжди містять засоби вербалізації категорії умовності. Труднощі під час перекладу також можуть викликати речення, що не містять формальних маркерів умовності, але виражають умовність дії за рахунок контексту. До таких речень належать англійські умовні конструкції з безсполучниковим типом зв’язку, які в українській мові обов’язково повинні відтворюватися. Розмовний характер тексту сучасного роману вводить деякі обмеження як на вживання умовних речень в оригіналі, так і на їх відтворення в перекладі.
The article is devoted to the research of conditional sentences of classical and modern English novels as well as the definition of translating peculiarities and difficulties that translators face during the translation of English conditional sentences into Ukrainian. First of all, when translating English conditional sentences into Ukrainian, the translator must realize that he is dealing with a conditional construction and not with other complex or even simple sentences. Because the conditional sentence is not always entered into the message by the if connector, which is sometimes omitted altogether. A deep dive into the original allows one to feel the semantic connotations of the conditionality of individual sentences, since the correct understanding of the translation material is a decisive step on the way to an adequate translation. Similar grammatic structure of English and Ukrainian conditional sentences of Type 0 and Type 1 simplifies significantly the process of translation. Translation of the 2 and the 3 Types that represent unreal condition, as well as mixed Type sentences are especially noteworthy. These conditional sentences can be organized in accordance with two models: unreal condition in the past and its possible present consequence or unreal present condition and its possible past consequence. The correct understanding of the conditional sentence model of mixed Type enables the translator to recognize the semantics of the message accurately and to give it adequate translation. One of the peculiarities of English conditional sentences’ translation into Ukrainian is the means of direct translation of the category of conditionality. The research allows to conclude the presence of conjunctions and linking words of conditionality is not obligatory. As opposed, Ukrainian conditional sentences almost always have the means of verbalization of the conditionality category. Sentences that do not have formal marks of conditionality but express the conditionality of the action by means of context can constitute difficulties during translation. These sentences include asyndeton English conditional constructions that have to be translated in the Ukrainian language. The colloquial character of the text of modern novel imposes some restrictions on both the use of conditional sentences in the original and their translation.
Опис: Література: 1. Austen J. Pride and Prejudice. Kyiv, 2015. 382 p. 2. Comrie B. Language universals and linguistic typology: syntax and morphology. Oxford : Blackwell ; Chicago: University of Chicago Press, 1981. 3. Dancygier B., Sweetser E. Mental Spaces in Grammar: Conditional Constructions. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. 4. Greenberg J. Language typology: A historical and analytic overview. Mouton, 1974. 5. Harder P. Functional Semantics: A Theory of Meaning, Struture and Tense in English. New York : Mouton de Gruyter, 1996. P. 24–33. 6. Кхеліл О.І. Комунікативні функції англійських умовних речень в історичній перспективі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2012. № 63. C. 223–227. 7. Мойєс Дж. До зустрічі з тобою ; пер. з англ. Н. Хаєцької. Харків, 2017. 384 с. 8. Moyes J. Me before you. London, 2012. 504 p. 9. Остін Д. Гордість і упередження ; пер. з англ. Г. Лелів. Київ, 2015. 382 с. 10. Плетенецька Ю.М. Семантичний поділ умовного складу класичного та сучасного романів в аспекті перекладу. Науковий журнал: Мова: кодифікація, компетенція, комунікація. Черкаси, 2019. С. 60–73. DOI: https://doi.org/10.2402 5/‎2707-0573.1.2019.169317
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45610
ISSN: 2409-1154
Розташовується у зібраннях:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Плетенецька Ю. Линтвар О. стаття.pdf248.03 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.