Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45430
Title: Роль маркетингової стратегії в діяльності вітчизняних підприємств
Other Titles: Роль маркетинговой стратегии в деятельности отечественных предприятий
The role of marketing strategy in the activity of domestic companies
Authors: Шевченко, Анна Валеріївна
Shevchenko, Anna
Віленський, Олександр Романович
Vilenskyi, Oleksandr
Пустовойт, Людмила Сергіївна
Pustovoit, Liudmyla
Keywords: внутрішнє та зовнішнє середовище
комплекс маркетингу
маркетинг
маркетингова стратегія
внутренняя и внешняя среда
комплекс маркетинга
маркетинг
маркетинговые решения
internal and external environment
marketing mix
marketing decisions
marketing strategy
Issue Date: 2018
Publisher: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Citation: Шевченко А.В., Віленський О.Р., Пустовойт Л.С. Роль маркетингової стратегії в діяльності вітчизняних підприємств / Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць // Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки. - К., 2018. - Вип. № 11(210) - с. 70-74
Abstract: Мета статті – проаналізувати та визначити роль маркетингової стратегії у функціонуванні підприємств за сучасних умов господарювання та описати послідовність процесу формування маркетингової стратегії на підприємстві.
Цель статьи - проанализировать и определить роль маркетинговой стратегии в функционировании предприятий в современных условиях и описать последовательность процесса формирования маркетинговой стратегии предприятия.
The purpose of the article is to analyze and define the role of marketing strategy in the business activity of enterprises under the current conditions of business environment and to describe the sequence of the process of forming a marketing strategy of the enterprise.
Description: Важливою особливістю нинішнього етапу розвитку економіки України є орієнтація вітчизняних підприємств на підвищення конкурентоспроможності власних товарів. Ключового значення при цьому набуває маркетингова діяльність, зокрема, формування маркетингових стратегій підприємства. Вітчизняні підприємства не мають достатнього досвіду у маркетинговій діяльності. На багатьох підприємствах дотепер здійснюють виробничо-орієнтоване, а не маркетингово-орієнтоване управління діяльністю і не надають важливого значення стратегічному маркетингу. Тому дуже важливим є вибір маркетингової стратегії, яка б відповідала всім вимогам самого підприємства, забезпечувала ефективну та рентабельну роботу, приносила прибуток та сприяла подальшому його розвитку. Обґрунтоване маркетингове рішення щодо вибору стратегії допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45430
Appears in Collections:Матеріали конференцій, тези, статті кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко Віленський Пустовойт.pdf67.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.