Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45413
Title: Корпоративна культура як складова управління організацією (на прикладі компанії «Інтеравіа»)
Authors: Шпак, Ольга Вікторівна
Keywords: дипломна робота
корпоративна культура
організація
управління організацією
ефективність діяльності організації
дипломная работа
корпоративная культура
организация
управление организацией
эффективность деятельности организации
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На сучасному етапі розвитку управління ефективністю діяльності організацій, підприємств, установ багато в чому визначається рівнем розвитку корпоративного управління та корпоративної культури. Передові вітчизняні організації лише розпочали формувати власну корпоративну культуру в системі управління, яка ґрунтується на кодексах етичної та корпоративної поведінки Проблематика корпоративної культури особливо актуальна сьогодні в Україні. Корпоративна культура є необхідним інструментом формування позитивного іміджу організації у суспільстві, досягненням високого рівня психологічної включеності працівників у трудову діяльність та забезпечує підвищення ефективності діяльності організації в цілому.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. психол. н., доцент Блінов Олег Анатолійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45413
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Шпак.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.