Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45222
Title: Дослідження функціонування професіоналізмів і лінгвістичних технік інкорпорації фахової мови в текстову структуру словника
Authors: Харицька, Світлана Василівна
Колісниченко, Анна Віталіївна
Keywords: фахова мова
лексична одиниця
авіапрофесіоналізм
термін
художній фільм
Issue Date: 2020
Citation: Харицька С. В., Колісниченко А. В. Дослідження функціонування професіоналізмів і лінгвістичних технік інкорпорації фахової мови в текстову структуру словника / С. В. Харицька, А. В. Колісниченко // Актуальні питання гуманітарних наук. – Випуск 30. – Дрогобич, 2020. – С. 144-151.
Abstract: Метою статті є дослідження професійної лексики представників авіаційної галузі на матеріалі словників і фільмів; визначення статусу і місця її в системі національної української мови; з’ясування значень професійних назв предметів та явищ, вилучених з усної розмовної мови представників авіаційної галузі часів Великої Вітчизняної війни та другої половини ХХ століття, а також сучасних авіапрофесіоналізмів; уточнення схожостей та відмінностей професіоналізмів із термінологічними лексичними одиницями, що обслуговують авіаційну галузь; довести, що професійна лексика, будучи неодмінним атрибутом неофіційного професійного спілкування, володіє специфічними характеристиками, що дозволяють виділяти її в самостійну структуру національної мовної системи. Методи. Три концепції, які стали підґрунтям у нашому дослідженні фахових мов: системно-лінгвістична, прагма-лінгвістична, когнітивно-лінгвістична. Системно-лінгвістична розглядає фахову мову як систему мовних знаків, які використовуються в межах фахової комунікації. Прагма-лінгвістична спрямована на фаховий текст, його контекстуальні зв’язки. Когнітивно-лінгвістична спирається на інтелектуальні та емоційні умови продуцента та реципієнта при вживанні спеціальних мовних знаків у фахових текстах. Виходячи з вищесказаного у нашому дослідженні ми використовували усі три концепції, але, беручи до уваги художні твори, з якими ми працювали, перевагу отримала когнітивно-лінгвістична концепція, оскільки саме вона дала змогу правильно оцінити лексичні одиниці (професіоналізми) художніх фільмів. Результати. Здійснений комплексний аналіз мовного матеріалу, який збирався на основі перегляду художніх фільмів про авіацію «В бой идут одни «старики» («У бій ідуть лише «старі») Леоніда Бикова, «Екіпаж» Олександра Мітти, «Міміно» Георгія Данелії. А також лексичних професіоналізмів, якими послуговуються представники льотного складу Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Висновки. Детальний аналіз професійної лексики авіаційної галузі шляхом перегляду художніх фільмів середини та кінця ХХ століття у порівнянні із сучасними професіоналізмами дав змогу структурувати дані лексичні одиниці; указати на їх функції у мовленні; визначити семантичні зв’язки як з офіційними термінами, так і з загальновживаною лексикою; виокремити професіоналізми до професійного дискурсу.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45222
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження функціонування професіоналізмів.pdf348.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.