Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44775
Title: Принципи формування та складові туристичного бренда Нью-Йорка
Authors: Лєкарєва, Світлана Євгеніївна
Keywords: дипломна робота
туризм
туристичний бренд
брендинг
Нью-Йорк
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лєкарєва С.Є. Принципи формування та складові туристичного бренда Нью-Йорка. - Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Туризм". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020. - 88 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – туристичний бренд міста Нью-Йорка. Предмет дослідження – принципи формування та складові туристичного бренда Нью-Йорка. Метою роботи є виявлення проблем та перспектив розвитку туристичного бренда в місті Нью-Йорк. Методи дослідження. Для розв’язання визначених в роботі завдань, в досягненні мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме: – методи аналізу і синтезу для дослідження сучасного стану розвитку туристичного бренда Нью-Йорка; – статистичний метод – для розгляду процесів розвитку туризму; – метод описового моделювання – для визначення напрямів розвитку туристичного бренда Нью-Йорка. – метод порівняння – для визначення особливостей специфіки розвитку та пропозицій в різних країнах світу та вироблення практичних рекомендацій щодо використання світового досвіду в США. Інформаційними джерелами при написанні роботи були наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали періодичних видань, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальнені понять «бренд» та «брендинг», «туристичний бренд», «споживачі туристичного бренда», визначено особливості формування туристичного бренда, визначені напрямки для стабілізації сучасного стану бренда Нью-Йорка. Результати роботи можуть бути використані в розвитку туристично-привабливих міст.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: д. геогр.н., професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Вишневський Віктор Іванович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44775
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОС "Магістр" кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФМВ_2020_242_ Лєкарєва С.Є.pdf4.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.