Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44184
Title: Ідеї філософії просвітництва в українському освітньому контексті
Authors: Муранова, Ηаталія
Βοлярська, Οлена
Літвінчук, Людмила
Keywords: ідеї просвітництва
історіографія
освітній дискурс
інституалізація освіти
прогресивні ідеї просвітництва
Issue Date: 12-Jul-2020
Publisher: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Славутич - Дельфін"
Citation: Муранова Н. П., Волярська О. С., Літвінук Л. Й. Ідеї філософії Просвітництва в українському освітньому контексті : монографія / Н. П. Муранова, О. С. Волярська, Л. Й. Літвінук. - К. : ТОВ НВФ Славути-Дельфін, 2020. - 154 с.
Abstract: У монографії здійснено цілісний науковий аналіз філософсько-антропологіної парадигми доби Просвітництва та її рецепції в гуманітарному дискурсі; досліджено освітні ідеї в філософській спадщині зарубіжних й українських просвітників у теоретико-методологічному та методико-організаційному вимірах; проаналізовано філософські засади освітніх ідей доби Просвітництва в контексті європейського культуротворення. Окремий розділ присвячено прогностичному обґрунтуванню розвитку вищої освіти в Україні з урахуванням прогресивних ідей філософії Просвітництва. У додатках висвітлено практичний досвід упровадження цих ідей в освітній та виховний процес Національного авіаційного університету. Монографія розрахована на викладачів, науковців, вчителів, працівників освіти, студентів, соціальних працівників, управлінців у галузі освіти і соціальної роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44184
ISBN: 978-966-2071-51-1
Appears in Collections:Монографії кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.