Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44173
Title: Візія інтегративного підходу до навчання філологів у технічних університетах
Authors: Рудіна, Марина Володимирівна
Keywords: інтегративний підхід
освітня програма
інтегровані курси
інтегративний актив
трансферабельні уміння
технічний університет
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рудіна М. Візія інтегративного підходу до навчання філологів у технічних університетах. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2019. – Вип. 2(15). – С. 84 – 91.
Series/Report no.: Педагогіка. Психологія;Випуск 2(15)
Abstract: Здійснено візію інтегративного підходу у вищій освіті як методологічного базису навчання студентів в університетах. Підкреслено, що для навчання іноземним мовам абітурієнтами обираються технічні університети, вибір пов’язано з перспективами працевлаштування: галузевий зміст у поєднанні з іноземною мовою посилюють конкурентоспроможність спеціаліста. Висвітлено загальнонауковий погляд на інтегративний підхід в освіті на основі аналізу розвідок вітчизняних і зарубіжних дослідників. Узагальнено, що регламентований часом і простором інтегративний підхід у руслі наукового переосмислення і реактуалізації теоретичної множинності педагогіки асимілює традиційні змісти на рівні сучасності, забезпечує якість освіти в оновленому просторі. Акцентовано,85 що інтегративний підхід є базисом цілісності галузевих знань та іншомовної компетентності як інтегративного активу знань студентів. Стверджується, що інтегрований підхід є концептуальним елементом універсальної теоретичної моделі вищої освіти, регламентує: освітні програми в межах спеціальності; інтегровані навчальні курси; підручники і посібники з перекладу, сприяє набуттю трансферабельних умінь. Констатовано, що в навчанні філологів інтегрується масив складових: значний за обсягом зміст (іноземна мова, галузева лексика, переклад, методика викладання іноземної мови у вищій і середній освіті, психологічні й педагогічні знання); інноваційні методики і технології формування іншомовної і перекладацької компетентності; інформаційний контент; державноправовий і законодавчий супровід галузі тощо, що визначає перспективи інтегративного підходу як об’єкта наукових розвідок. Досліджено, що молодь, обираючи філологічну освіту в технічних університетах, реально оцінює переваги трансферабельних умінь, які посилюють конкурентоздатність фахівця, розширюють сферу затребуваності спеціаліста, сприяють реалізації амбіцій.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44173
ISSN: 2411-264Х
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рудіна_Вісник_28.10.2019.pdf255.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.