Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40079
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління людськими ресурсами»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Human Resources Management"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Тишко, Юлія Олександрівна
Tyshko, Julia
Тишко, Юлия Олександровна
Keywords: винагородження персоналу
управління трудовими відносинами
соціальне забезпечення персоналу
залучення людських ресурсів
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-3.2.4
Індекс;РМ-12-073/17-3.2.4
Abstract: Метою викладання дисципліни "Управління людськими ресурсами» є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасними методологічними інструментами та практичними навичками для ефективного управління людськими ресурсами підприємств, установ і організацій з боку майбутніх фахівців в сучасному бізнес-середовищі.
The purpose of teaching the discipline "Human Resources Management" is to deepen theoretical knowledge, mastering modern methodological tools and practical skills for the effective management of human resources of enterprises, institutions and organizations by future professionals in today's business environment.
Целью преподавания дисциплины "Управление человеческими ресурсами» является углубление теоретических знаний, овладение современными методологическими инструментами и практическими навыками для эффективного управления человеческими ресурсами предприятий, учреждений и организаций со стороны будущих специалистов в современной бизнес-среде.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: використовувати теоретичні концепції і моделі управління людськими ресурсами; - застосовувати теоретичні правила створення і застосування кадрових документів; - створювати кадрові інструменти, що відповідають специфіці та цілям організації; - підготувати процедури згідно правил застосування кадрових документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40079
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Управління людськими ресурсами).pdfТитульний лист «Управління людськими ресурсами»323.28 kBAdobe PDFView/Open
01_УЛР_РП_C.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами» (стаціонар)472.28 kBAdobe PDFView/Open
02_УЛР_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами» (заочна форма навчання)436.55 kBAdobe PDFView/Open
03_УЛР_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управління людськими ресурсами»387.66 kBAdobe PDFView/Open
05_УЛР_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управління людськими ресурсами»613.51 kBAdobe PDFView/Open
06_УЛР_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління людськими ресурсами» (заочна форма навчання)333.62 kBAdobe PDFView/Open
09_ЛР_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління людськими ресурсами»414.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.