Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІванова, Тамара Вікторівна-
dc.contributor.authorIvanova, Tamara-
dc.contributor.authorИванова, Тамара Викторовна-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Олексіївна-
dc.contributor.authorNovak, Valentyna-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Алексеевна-
dc.contributor.authorТишко, Юлія Олександрівна-
dc.contributor.authorTyshko, Julia-
dc.contributor.authorТишко, Юлия Олександровна-
dc.date.accessioned2019-08-27T11:18:28Z-
dc.date.available2019-08-27T11:18:28Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40079-
dc.descriptionЗавданнями вивчення навчальної дисципліни є: використовувати теоретичні концепції і моделі управління людськими ресурсами; - застосовувати теоретичні правила створення і застосування кадрових документів; - створювати кадрові інструменти, що відповідають специфіці та цілям організації; - підготувати процедури згідно правил застосування кадрових документів.uk_UA
dc.description.abstractМетою викладання дисципліни "Управління людськими ресурсами» є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасними методологічними інструментами та практичними навичками для ефективного управління людськими ресурсами підприємств, установ і організацій з боку майбутніх фахівців в сучасному бізнес-середовищі.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of teaching the discipline "Human Resources Management" is to deepen theoretical knowledge, mastering modern methodological tools and practical skills for the effective management of human resources of enterprises, institutions and organizations by future professionals in today's business environment.uk_UA
dc.description.abstractЦелью преподавания дисциплины "Управление человеческими ресурсами» является углубление теоретических знаний, овладение современными методологическими инструментами и практическими навыками для эффективного управления человеческими ресурсами предприятий, учреждений и организаций со стороны будущих специалистов в современной бизнес-среде.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-6-7-16-073/17-3.2.4-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РМ-12-073/17-3.2.4-
dc.subjectвинагородження персоналуuk_UA
dc.subjectуправління трудовими відносинамиuk_UA
dc.subjectсоціальне забезпечення персоналуuk_UA
dc.subjectзалучення людських ресурсівuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Управління людськими ресурсами»uk_UA
dc.title.alternativeEducational-methodical complex of the discipline "Human Resources Management"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Управление человеческими ресурсами»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Управління людськими ресурсами).pdfТитульний лист «Управління людськими ресурсами»323.28 kBAdobe PDFView/Open
01_УЛР_РП_C.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами» (стаціонар)472.28 kBAdobe PDFView/Open
02_УЛР_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами» (заочна форма навчання)436.55 kBAdobe PDFView/Open
03_УЛР_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управління людськими ресурсами»387.66 kBAdobe PDFView/Open
05_УЛР_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управління людськими ресурсами»613.51 kBAdobe PDFView/Open
06_УЛР_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління людськими ресурсами» (заочна форма навчання)333.62 kBAdobe PDFView/Open
09_ЛР_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління людськими ресурсами»414.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.