Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39942
Название: Проблеми формування комунікативної компетентності у майбутніх практичних психологів
Другие названия: Problems of formation of communicative competence of future practical psychologists
Авторы: Демченко, Наталія Іванівна
Литвинчук, Наталя Борисівна
Demchenko, Natalia
Lytvynchuk, Natalia
Ключевые слова: компетентність
комунікативна компетентність
майбутні практичні психологи
компетентності психолога
професійна підготовка
Дата публикации: 2018
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 9–13.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядаються концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів, аналізуються структурні компоненти комунікативної компетентності, які містять соціально-когнітивні і комунікативні уміння (слухати іншого, розмовляти та вмовляти, встановлювати соціальний контакт, переконувати іншого, навіювати тощо). Крім цього, визначається змістовна характеристика комунікативної компетентності та виокремлено шляхи її формування. У статті схарактеризовані специфічні особливості спілкування між психологом та клієнтом, окреслені якості, особистісні характеристики, що є професійно значущими і необхідними для успішної професійної діяльності практичних психологів. Авторами обґрунтовується значення формування комунікативної компетенції у майбутніх практичних психологів у вузі для здійснення конкурентоспроможної діяльності у майбутньому. Тому розглядаючи підготовку майбутніх практичних психологів необхідно орієнтуватись на формування комунікативної компетентності як складової професійної компетентності психолога, а також створення системи професійних навичок, які дозволяють досягати професійного успіху, самореалізації, набуття професійної культури спілкування, професійної інтуїції, рефлексії
The article deals with the conceptual theoretical approaches to the study of the problem of communicative competence of future practical psychologists, analyzes the structural components of communicative competence, which contain social-cognitive and communicative skills (listen to others, talk and convince, establish social contact, persuade others, suggest, etc.). In addition, the article defines a meaningful characteristic of communicative competence and identifies ways of its formation. The article describes the specific features of communication between a psychologist and a client, outlines the qualities and personal characteristics that are professionally meaningful and necessary for the successful professional activity of practical psychologists. Authors substantiate the importance of forming the communicative competence of future practical psychologists in the university for the purpose of a competitive activity in the future. Therefore, considering the training of future practical psychologists it is necessary to focus on the formation of communicative competence as a component of the professional competence of the psychologist, as well as the creation of a system of professional skills that allow to achieve professional success, self-realization, acquisition of a professional culture of communication, professional intuition, and reflection.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39942
ISSN: 2411-264X PRINT
Располагается в коллекциях:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Демченко Н., Литвинчук Н..pdf303.93 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.