Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39942
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДемченко, Наталія Іванівна-
dc.contributor.authorЛитвинчук, Наталя Борисівна-
dc.contributor.authorDemchenko, Natalia-
dc.contributor.authorLytvynchuk, Natalia-
dc.date.accessioned2019-08-01T09:13:54Z-
dc.date.available2019-08-01T09:13:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationВісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія, зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 9–13.uk_UA
dc.identifier.issn2411-264X PRINT-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39942-
dc.description.abstractУ статті розглядаються концептуальні теоретичні підходи до вивчення проблеми комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів, аналізуються структурні компоненти комунікативної компетентності, які містять соціально-когнітивні і комунікативні уміння (слухати іншого, розмовляти та вмовляти, встановлювати соціальний контакт, переконувати іншого, навіювати тощо). Крім цього, визначається змістовна характеристика комунікативної компетентності та виокремлено шляхи її формування. У статті схарактеризовані специфічні особливості спілкування між психологом та клієнтом, окреслені якості, особистісні характеристики, що є професійно значущими і необхідними для успішної професійної діяльності практичних психологів. Авторами обґрунтовується значення формування комунікативної компетенції у майбутніх практичних психологів у вузі для здійснення конкурентоспроможної діяльності у майбутньому. Тому розглядаючи підготовку майбутніх практичних психологів необхідно орієнтуватись на формування комунікативної компетентності як складової професійної компетентності психолога, а також створення системи професійних навичок, які дозволяють досягати професійного успіху, самореалізації, набуття професійної культури спілкування, професійної інтуїції, рефлексіїuk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the conceptual theoretical approaches to the study of the problem of communicative competence of future practical psychologists, analyzes the structural components of communicative competence, which contain social-cognitive and communicative skills (listen to others, talk and convince, establish social contact, persuade others, suggest, etc.). In addition, the article defines a meaningful characteristic of communicative competence and identifies ways of its formation. The article describes the specific features of communication between a psychologist and a client, outlines the qualities and personal characteristics that are professionally meaningful and necessary for the successful professional activity of practical psychologists. Authors substantiate the importance of forming the communicative competence of future practical psychologists in the university for the purpose of a competitive activity in the future. Therefore, considering the training of future practical psychologists it is necessary to focus on the formation of communicative competence as a component of the professional competence of the psychologist, as well as the creation of a system of professional skills that allow to achieve professional success, self-realization, acquisition of a professional culture of communication, professional intuition, and reflection.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectкомунікативна компетентністьuk_UA
dc.subjectмайбутні практичні психологиuk_UA
dc.subjectкомпетентності психологаuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.titleПроблеми формування комунікативної компетентності у майбутніх практичних психологівuk_UA
dc.title.alternativeProblems of formation of communicative competence of future practical psychologistsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc[37.013 + 159.9] (082)-
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демченко Н., Литвинчук Н..pdf303.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.