Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11164
Title: Спосіб зброджування поживних середовищ
Authors: Тодосійчук, Сергій Романович
Решетняк, Людмила Расулівна
Швець, Віктор Миколайович
Тодосійчук, Тетяна Сергіївна
Решетняк, Ірина Сергіївна
Keywords: поживне середовище
бродильний апарат
іммобілізовані спиртові дріжджі
Issue Date: 18-Dec-2003
Publisher: Державний Департамент Інтелектуальної Власності
Citation: Пат. 70634 Україна, МПК 7 С12Р7/06. Спосіб зброджування поживних середовищ / Тодосійчук С. Р.; заявник і патентовласник Держ. департ. інтел. власності. - №u201211865; заявл. 18.12.03; опубл. 15.10. 04, Бюл. №10, 2004 р.
Abstract: 1. Спосіб зброджування поживних середовищ, що включає підготовку сировини до зброджування сусла штамами іммобілізованих спиртових дріжджів у батареї бродильних апаратів, який відрізняється тим, що зброджування здійснюють спиртовими дріжджами, іммобілізованими на поверхні носія, за який використовують вуглецевий волокнистий матеріал, отриманий з привитих співполімерів целюлози шляхом карбонізації при 800-850 0С в інертному середовищі й активації при 700-900 0С водяною парою. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що зброджування мелясного сусла здійснюють при швидкості розведення середовища в головних бродильних апаратах 0,065-0,085 год-1. 3. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що зброджування виведеної з головних бродильних апаратів бражки здійснюють у двох послідовно з'єднаних апаратах доброджування при швидкості розведення середовища 0,20-0,45 год -1.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11164
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Решетняк patent 3.pdfОсновна стаття965.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.