Кафедра хімії і хімічної технології : [436] Community home page

Logo

Browse

Sub-communities within this community

2. Навчально-методичні матеріали [48]

підручники, навчальні посібники, лабораторні практикуми, методичні вказівки та інші навчально-методичні матеріали

4. Наукові матеріали співробітників і студентів кафедри [80]

монографії, автореферати та дисертації, патенти та авторські свідоцтва, наукові статті, тези доповідей, наукові публікації студентів, керівниками яких були викладачі кафедри

Collections in this community

Навчально-методичні матеріали кафедри хімії і хімічної технології [1]

Зібрання містить навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються випусковою кафедрою хімії і хімічної технології, для студентів що вчаться за робочим навчальним планом РБ-5-161/18, освітньо-професійної програми "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів" та "Хімічна технологія високомолекулярних сполук". Спеціальність: 161 "Хімічні технології та інженерія" Галузь знань: 16 "Хімічна та біоінженерія"