Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64854
Title: Використання мнемотехнічних прийомів для підтримання внутрішньої мотивації учнів/ студентів у навчанні іноземної мови на початковому етапі
Authors: Мельник, Євгеній Юрійович
Бояркіна, Ганна Вікторівна
Keywords: мнемотехнічні прийоми
внутрішня мотивація
навчання іноземних мов
початковий етап
Issue Date: Jul-2024
Publisher: MANS w Łomży
Citation: Мельник Є.Ю., Бояркіна Г.В. Використання мнемотехнічних прийомів для підтримання внутрішньої мотивації учнів/ студентів у навчанні іноземної мови на початковому етапі // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції, 07 червня 2024 р. Київ – Ломжа. / Наукова редакція: Зоя Шарлович, Юрій Волошин, Наталія Гончаренко-Закревська, Наталія Василишина. Видавництво: MANS w Łomży; К.: ФМВ, НАУ, 2024. С. 95-105.
Abstract: У статті йдеться про деякі прийоми формування в учнів/ студентів внутрішньої мотивації як запоруки успішної навчальної діяльності, пов’язані перш за все із забезпеченням активного пізнавального інтересу; організацією невимушеного, швидкого та стійкого засвоєння матеріалу; мінімізацією психологічної напруги та підвищенням працездатності учнів/ студентів. Зазначається, що досягти реалізації усіх згаданих умов допоможе максимальне застосування мнемотехнічних (мнемонічних) прийомів, оскільки саме засвоєння великого об’єму нового лексико-граматичного матеріалу є головною проблемою та найбільшим стресогенним фактором на початковому етапі вивчення іноземної мови. В умовах одночасного вивчення двох іноземних мов навчальне навантаження зростає ще більше, проте в багатьох випадках взаємозв’язки, що існують між мовами, дозволяють суттєво інтенсифікувати запам’ятовування лексичних одиниць і мовленнєвих конструкцій.
Description: 1. Захарко, О. Внутрішня мотивація як психологічний феномен. Соціогуманітарні проблеми людини. №3, 2008. С. 143-149. 2. Знанецька О.М., Райлянова В.Е. Проблеми мотивації навчання іноземної мови у вищій школі. Вісник Запорізького національного університету. № 2(18), 2012. С. 87-92. 3. Рибалка Н.В. Особливості застосування мнемотехніки при вивченні лексичного матеріалу на заняттях з німецької мови. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2020. № 2 (20). С. 290-297. 4. Якимчук Ю.В. Розвиток внутрішньої мотивації у студентів вищих навчальних закладів на заняттях з іноземної мови. Технології інтелектуального розвитку. Том 3. № 4(25). DOI: http://doi.org/10.31108/3.2019.3.4.13 5. Traité de psychologie de la motivation. Théories et pratiques. Sous la direction de Philippe Carré, Fabien Fenouillet. Collection : Éducation Sup. Editeur : Dunod. 2019. 416 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64854
ISBN: 978-83-971711-6-9
DOI: 10.58246/ZVNA8738
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник_Бояркіна_07.06.2024.pdfстаття564.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.